PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Organizatorem konkursu i koproducentem zwycięskiego projektu jest Odra-Film.
Komisja Konkursowa, która zebrała się 17 października 2016 roku, w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła specjalny konkurs na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem będzie historia Dolnego Śląska XX wieku.

Komisja dysponowała kwotą  1 500 000 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) i Europejskiej Stolicy Kultury (500 000 zł). Na specjalny konkurs na miniserial telewizyjny wpłynęły 2 projekty. Producenci tych projektów wystąpili o dofinansowanie łącznie w wysokości 10 mln zł.
 
Oba projekty przeszły pomyślnie etap oceny formalnej oraz oceny eksperckiej i tym samym przeszły do III etapu konkursu (obrady komisji konkursowej). Komisja postanowiła przyznać wkład koprodukcyjny netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) projektowi:
 
1.    "Dom pod Dwoma Orłami", reż. Waldemar Krzystek (Kosmos Film Sp. z o.o.) – 1 500 000 zł
 
Podejmując decyzję komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, a przede wszystkim pokazywaniem przemian politycznych i społecznych oraz różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej, które były charakterystyczne dla Dolnego Śląska w XX wieku. Ponadto komisja konkursowa kierowała się tym, aby fabularny miniserial telewizyjny został zrealizowany z udziałem firm dolnośląskich z branży filmowej, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.
 
Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów.

1.    "Dom pod Dwoma Orłami", reż. Waldemar Krzystek (Kosmos Film Sp. z o.o.) – 60 punktów
2.    "Erynie", reż. Władysław Pasikowski (TVP S.A.) – 52 punkty.

MZ
Odra-Film
Ostatnia aktualizacja:  17.10.2016
Zobacz również
"Inferno" na topie
Platynowe Szable dla Hanny Etemadi i Janusza Majewskiego
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll