PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
NIEPODLEGŁOŚĆ
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
Niepodległość
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Z Wojciechem Hoflikiem, dyrektorem Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej TVP, o nowym systemie oceny projektów w TVP, w nowym numerze „Magazynu Filmowego” (nr 09/2016), rozmawia Marcin Adamczak. Oto fragment wywiadu, który w całości będzie można przeczytać na łamach pisma już 12 wrzesnia.
Telewizja Polska wprowadziła nowy system pozyskiwania projektów filmów fabularnych, seriali i spektakli teatralnych dla TVP, nazwany NOS (Nabór, Ocena, Selekcja). Pierwsza edycja NOS rozpoczęła się 6 czerwca 2016 roku i dotyczy ona seriali telewizyjnych w dziesięciu kategoriach gatunkowych. Wymagane dokumenty to scenariusze dwóch odcinków, treatmenty sześciu odcinków oraz storyline, a także poświadczenie posiadania praw do dzieła. Nabór projektów zakończył się 12 lipca, obecnie trwa faza Oceny, podczas której opatrzone anonimowymi godłami projekty oceniane są przez zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów w przejrzystej, dwuetapowej procedurze trwającej nie dłużej niż 90 dni. 1 października zostanie ogłoszona kolejna edycja systemu NOS.

 

Marcin Adamczak: Czym różni się nowy system od reguł panujących wcześniej?


Wojciech Hoflik: Dotychczas telewizja dysponowała systemem ROPAT (Rejestracji i Obsługi Propozycji Audycji Telewizyjnych – przyp. red.), ale ten system już od lat nie służył ocenie i wyborowi projektów, lecz był sukcesywnie ograniczanym w swoim znaczeniu systemem rejestracji propozycji. Ponadto był to system wtórny wobec całego mechanizmu podejmowania decyzji w telewizji. Ten proces nie zaczynał się od ROPAT – projekty bywały rejestrowane, kiedy decyzja już była podjęta. System nie spełniał zatem podstawowych funkcji ani zadań, szczególnie w kwestii usystematyzowania oraz transparentności naboru i oceny projektów. Tymczasem uważam, że system oceny projektów w telewizji publicznej musi zapewniać przejrzystość, racjonalność i obiektywizm decyzji. Ustawa mówi o tym, że środowiska twórcze i producenckie mają nie tylko prawo oczekiwać traktowania „serio” i według sprawiedliwych kryteriów, ale że będą też w jakimś zakresie współwłaścicielami telewizji publicznej, a przynajmniej będą traktowane po partnersku. Celem nowego systemu NOS, który za zgodą Zarządu uruchomiłem, jest osiągnięcie takiego poziomu przejrzystości, żeby twórcy i producenci, mieli poczucie, że zostali potraktowani z należytą powagą i szacunkiem, że ktoś do tego powołany ocenił ich twórczość według jasnych kryteriów i procedur, oraz że zrobił to w konkretnym, ustalonym terminie. Dotychczas dla bardzo wielu ludzi drzwi telewizji były zamknięte, a jeśli się otwierały, to tylko po to, żeby przyjąć projekt i wpuścić go w bliżej nieokreśloną przestrzeń, w której ten projekt ginął. Kiedy w styczniu tego roku przyszedłem ponownie do TVP, poprosiłem o remanent wszystkich znajdujących się u nas propozycji dotyczących seriali. Okazało się, że na początku roku było w obiegu 165 projektów, a wśród nich były takie, które od daty złożenia do 18 stycznia bieżącego roku przebywały w tej bliżej nieokreślonej przestrzeni 95 miesięcy! Z drugiej strony, co ciekawe, były projekty, których data skierowania do produkcji była wcześniejsza niż data złożenia...

 

Jak procedura będzie wyglądała po złożeniu dokumentów w systemie NOS? Co będzie się potem działo i w jakich terminach?

 

Widać to dobrze na przykładzie aktualnej, pierwszej edycji NOS. 12 lipca zakończyliśmy Nabór, przeprowadzony z jasno określonymi wymaganiami formalnymi i merytorycznymi. Następnie wykonaliśmy analizę i weryfikację formalną. Ze 143 złożonych projektów 19 zostało odrzuconych, z powodów nie spełnienia wymogów formalnych lub potencjalnego konfliktu interesów. 124 projekty zostały przyjęte do pierwszego etapu Oceny i przyporządkowane ekspertom, których listę upubliczniliśmy. Każdy projekt jest oceniany przez minimum dwóch ekspertów. Ten etap zostanie zakończony najpóźniej do 24 sierpnia. Wówczas przyjrzymy się recenzjom i punktacji, a najlepsze projekty skierujemy do drugiego etapu, którym będzie zorganizowany przez nas pitching. Będzie on polegał na serii spotkań autorów i producentów z komisją. W trakcie tych spotkań odbędą się prezentacje i rozmowy. Pierwszą, serialową edycję zakończymy Selekcją, wybierając w zaproponowanych kategoriach absolutnie najlepsze propozycje, które następnie zostaną przedstawione Zarządowi TVP. Po wszystkich etapach NOS pozostanie pełna dokumentacja w postaci protokołów i innych zapisów. Wybrane projekty zostaną jeszcze tej jesieni skierowane do developmentu. Po jego zakończeniu ocenimy projekty kolejny raz i przedstawimy rekomendacje Zarządowi, który będzie ostatecznie decydował o skierowaniu do produkcji. Development będzie się odbywał pod naszym nadzorem. Chciałbym, żebyśmy rozwijając projekt, działali nie tylko na materiale literackim, ale także produkcyjnie w zakresie organizacji przedsięwzięcia i producencko, poszukując koproducentów i dodatkowych źródeł finansowania, również za granicą. Mam oczywiście świadomość, że żaden system nie jest idealny i także ten będziemy jeszcze modyfikować, między innymi urządzając konsultacje i wsłuchując się w głos środowiska.

 

Marcin Adamczak
Magazyn Filmowy SFP (9/2016)
Ostatnia aktualizacja:  19.08.2016
Zobacz również
fot. APTiF/TVP
Międzynarodowy program rozwoju scenariuszy seriali telewizyjnych - nabór
[wideo]: "53 wojny" - Reżyserski debiut Ewy Bukowskiej
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2019
Scroll