PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  21.05.2016
200 000 złotych - oto kwota pierwszej edycji Białostockiego Funduszu Filmowego. Po raz pierwszy pieniądze z Funduszu trafią do twórców filmowych promujących Białystok
Konkurs będzie dotyczy produkcji filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego, przeznaczonego do emisji w telewizji lub w internecie. Warunek zgłoszenia produkcji do konkursu jest jeden: film musi być związany z Białymstokiem poprzez tematykę, twórców lub miejsce realizacji. Musi również przyczyniać się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku.

  Na nagrody w konkursie w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego Białystok przeznaczył 200 tys. zł. Możliwe jest wyłonienie jednego lub kilku laureatów. Każdy z nich może otrzymać dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej połowy kosztów realizacji produkcji. Kwoty przyznane poszczególnym laureatom mogą różnić się wysokością. Zgodnie z regulaminem konkursu pieniądze uzyskane z budżetu miasta laureat musi wydać na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (tj. Białystok oraz 9 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna).

– Liczymy, że będziemy mieli z czego wybierać. Tym bardziej, że już od dawna przedstawiciele białostockiego środowiska związanego z filmem dopytywali się, kiedy ogłosimy konkurs i jakie będą jego zasady – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Szczególnie liczymy na propozycje filmów dokumentalnych, wszak w Białymstoku jest wielu znanych dokumentalistów.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, a także posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy umożliwiający realizację projektu. Wnioski, dostępne z chwilą ogłoszenia konkursu na stronach www.bialystok.pl oraz www.bip.bialystok.pl, składać będzie można osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Filmowy”. Wnioski można będzie składać do 20 czerwca 2016 roku.

Zgłoszone do konkursu produkcje oceniać będzie pięcioosobowe jury pod kątem:

    znaczenia filmu dla promocji Białegostoku,
    dotychczasowego dorobku uczestnika konkursu (w przypadku debiutantów znaczenie będzie mieć dorobek promotora uczestnika),
    walorów artystycznych, poznawczych, humanistycznych i etycznych filmu,
    harmonogramu realizacji projektu, a także jakości strategii finansowania i potencjału produkcyjnego.

Na tej podstawie jury wyłoni najlepsze prace konkursowe i rekomenduje je Prezydentowi Miasta Białegostoku wraz z proponowaną kwotą dofinansowania. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.bialystok.pl.

Więcej informacji znajduje się tutaj:
http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rusza-bialostocki-fundusz-filmowy-1.html


WRÓB / Katarzyna Ramotowska
Urząd Miejski w Białymstoku
Ostatnia aktualizacja:  28.05.2016
Zobacz również
25 lat programu MEDIA UE
Krótkometrażowcy: Franciszka i Stefan Themersonowie – „Przygoda człowieka poczciwego”
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll