PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Grupa Polsat zaprasza twórców filmowych do zgłaszania ciekawych projektów, które w ramach nowego programu Cyfrowa Strefa Twórców będzie mogła objąć opieką produkcyjną, promocyjną i dystrybucyjną. Liczy się dobry pomysł, a także potencjał dotarcia filmu do szerokiej publiczności kinowej i telewizyjnej, nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. Projekty można zgłaszać za pośrednictwem strony www.cyfrowastrefatworcow.pl.
Cyfrowa Strefa Twórców to pierwsza na rynku, zintegrowana platforma cyfrowa do komunikacji pomiędzy twórcami, scenarzystami i producentami a inicjatorami programu, którzy czekają na ciekawe audiowizualne formy polskiej twórczości, w tym filmy skierowane do szerokiej publiczności, przeznaczone w pierwszej kolejności do eksploatacji w kinach.

- Głównym celem, który przyświecał nam przy projektowaniu Cyfrowej Strefy Twórców było stworzenie miejsca, za pośrednictwem którego twórcy w prosty sposób będą mogli komunikować się z nami i zgłaszać swoje pomysły, idee i ciekawe scenariusze, jednocześnie do wszystkich spółek z Grupy Polsat – mówi Agnieszka Odorowicz, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu. - Jako Grupa Polsat mamy znaczące możliwości dotarcia do milionów widzów – dzięki wspólnemu działaniu stwarzamy producentom unikalną możliwość pozyskania finansowania na produkcję oraz profesjonalnej promocji i dystrybucji filmu – dodaje była dyrektor PISF-u.

Za pośrednictwem Cyfrowej Strefy Twórców Grupa Polsat chce zrealizować plany dotyczące zwiększenia zaangażowania spółek w produkcję, koprodukcję i dystrybucję filmową, z myślą poszerzenia i uatrakcyjnienia polskiej oferty oraz zwiększenia widowni kinowej świadomie wybierającej produkcje rodzime.

- Skoro grupa Polsat dysponuje narzędziami i kanałami komunikacji to wejście na rynek filmowy staje się dla nas celem strategicznym – wyjaśnia Aleksander Myszka, Członek Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu i Telewizji Polsat oraz Członek Rady PISF. - Jestem przekonany, że połączenie ogromnego potencjału środowiska filmowego i Grupy Polsat przyniesie wymierne korzyści dla twórców i grupy widzów zasiadającej przed wszelkimi ekranami.

Projekty będą oceniane przez komisję, w skład której powołani zostaną przedstawiciele spółek Grupy Polsat, m.in. Agnieszka Odorowicz, Jarosław Sander, Magdalena Janeczek, Justyna Wieczorek-Żmudzka i Aleksandra Kułakowska.


Maciej Stec, Agnieszka Odorowicz, Magdalena Sroka i Michał Chaciński, fot. Marcin Kułakowski, PISF.

Program Cyfrowa Strefa Twórców zakłada:
- Indywidualny charakter współpracy pomiędzy inicjatorami programu i twórcami,
- Obejmowanie opieką produkcyjną, promocyjną i dystrybucyjną projektów audiowizualnych,
- Korzystne modele współpracy, określające wspólne cele artystyczne i biznesowe,
- Wspólną pracę nad jakością we wszystkich fazach realizacji projektów,
- Efektywną i kompleksową promocję wspólnych projektów,
- Skuteczną dystrybucję na wszystkich polach eksploatacji,
- Zapewnienie ochrony prawnoautorskiej zgłaszanym projektom w ramach Grupy,
- Uproszczenie i usystematyzowanie biznesowej współpracy z producentami przez spółki Grupy Polsat.

Wspierane będą oryginalne pomysły twórców, dotychczas niezakupione przez producentów, projekty w fazie developmentu czy te posiadające pierwsze wersje scenariusza. Inicjatorzy programu czekają także na propozycje seriali posiadające storyline, dla których rozwinięte scenariuszowo zostały przynajmniej trzy odcinki, projekty filmowe, które nie posiadają zamkniętych źródeł finansowania i dystrybucji.

Jakie projekty mają największe szanse na wsparcie?
- Fabularne filmy kinowe, skierowane do szerokiej widowni: filmy sensacyjne, komedie, kryminały, thrillery, komediodramaty, filmy familijne (kino gatunkowe),
- Oryginalne projekty filmów kinowych, wzbogacające polską sztukę filmową o nowe tematy lub nowe ujęcia współczesności,
- Interesujące biografie,
- Debiuty filmowe w gatunkach atrakcyjnych dla widowni kinowej,
- Pełnometrażowe filmy animowane, oparte o uniwersalne historie i przeznaczone dla szerokiej widowni, o potencjale sprzedaży na rynkach zagranicznych,
- Międzynarodowe koprodukcje filmowe, najchętniej z polskim udziałem, który stanowi atut dystrybucyjny tych filmów,
- Nietuzinkowe pomysły na seriale, odbiegającego od nurtu popularnego, które wyróżniają się oryginalnością, niestandardowym sposobem opowiadania i mają potencjał na międzynarodową sprzedaż.
 
Zakres współpracy:
- Zakup pomysłu/scenariusza,
- Koprodukcja filmów,
- Dystrybucja filmów,
- Zakup licencji na wiele pól eksploatacji,
- Kupno praw do realizacji remake’ów i sequeli filmów kinowych,
- Zakup formatów serialowych,
- Zakup licencji do emisji filmu wraz z miniserią.
 
Kto i jak może zgłosić projekt?
Projekty wizualne może zgłosić każdy, kto ma pomysł i wizję, także debiutanci. Wystarczy wejść na stronę www.cyfrowastrefatworcow.pl, w pierwszym kroku przechodząc proces krótkiej rejestracji. Program nie ma określonych ram czasowych.


Podpisywanie porozumienia pomiędzy Agnieszką Odorowicz, Maciejem Stecem i Magdaleną Sroką, fot. Marcin Kułakowski, PISF.


Współpraca z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
11 maja 2016 roku zostało również podpisane porozumienie między Cyfrowym Polsatem i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, które przewiduje merytoryczną współpracę podmiotów zakładającą udostępnienie, za zgodą twórców i producentów, efektów Programu Operacyjnego PISF Produkcja Filmowa oraz mającą na celu zapewnienie przez Grupę Polsat wsparcia finansowego, rzeczowego i dystrybucyjnego wybranym, wartościowym projektom filmowym zgłaszanym do PISF i spełniającym warunki programu Cyfrowa Strefa Twórców. Porozumienie podpisała Dyrektor PISF-u Magdalena Sroka oraz Agnieszka Odorowicz i Maciej Stec - Członek Zarządu Telewizji Polsat i Zarządu Cyfrowego Polsatu.

- Cieszę się, że grupa Polsat dostrzega biznesowy potencjał rynku audiowizualnego – dodaje Magdalena Sroka. - Fakt, że polskiej kinematografii przybędą dodatkowe środki na powstawanie polskich filmów jest nie bez znaczenia. Dla nas jest ważna deklaracja wspierania ambitnego kina gatunkowego, bo to jest ten obszar oczekiwania widzów, który wynika z badań. Polski widz jest zainteresowany przede wszystkim polskim kinem gatunkowym i faktycznie w tym zakresie mamy jeszcze wiele braków.

Konferencja inaugurująca Cyfrową Strefę Twórców oraz podpisanie porozumienia pomiędzy Grupą Polsat a Polskim Instytutem Sztuki Filmowym odbyło się 11 stycznia 2016 w stołecznym kinie Kultura.

Inicjatorami programu Cyfrowa Strefa Twórców są: Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, IPLA, Polkomtel oraz Dystrybucja Mówi Serwis.

Spotkanie było współorganizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.

www.cyfrowastrefatworcow.pl

Albert Kiciński
Cyfrowy Polsat/PISF
Ostatnia aktualizacja:  12.05.2016
Zobacz również
fot. Marcin Kułakowski, PISF
Palkowski, Konopka i Zaorski z dofinansowaniem
"Demon" w brazylijskich kinach
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll