PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
Rada Programowa 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni wyłoniła skład Zespołu Selekcyjnego.
W wyniku głosowania na posiedzeniu Rady Programowej 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, przeprowadzonego w dniu 9 marca 2016 roku, w skład Zespołu Selekcyjnego Festiwalu wchodzą:

Witold Adamek
Kinga Dębska
Jerzy Kapuściński
Katarzyna Klimkiewicz
Andrzej Wojciechowski
.

Zespół Selekcyjny składa się z trzech do pięciu osób wyłonionych spośród członków Rady Programowej Festiwalu. Zespół Selekcyjny obraduje samodzielnie i przedstawia listę maksymalnie 20 tytułów rekomendowanych przez siebie do Konkursu Głównego. Jest to tak zwana Pula Zespołu Selekcyjnego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu (obecnie Michał Oleszczyk) proponuje pięć tytułów (tzw. Pula Dyrektora Artystycznego). Pule Zespołu oraz Dyrektora Artystycznego są następnie przedkładane Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu. Decyzję o wyborze filmów do Konkursu Głównego podejmuje Komitet Organizacyjny. W posiedzeniu Komitetu bierze udział Dyrektor Artystyczny i jeden wybrany członek Zespołu Selekcyjnego. Zespół Selekcyjny może również przedstawić swoje propozycje jurorów Konkursu Głównego, które następnie będą rozpatrywane przez Komitet Organizacyjny.

Dyrektor Artystyczny samodzielnie proponuje listę filmów do Konkursu Inne Spojrzenie, Konkursu Młodego Kina oraz Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych. Również i ten wybór musi zostać zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny.

Zgodnie ze zmienionym paragrafem 8. regulaminu FFG, w Konkursie Głównym nie może się znaleźć więcej niż 16 tytułów.

Szczegóły pracy Zespołu oraz tryb selekcji filmów określa Regulamin, dostępny na www.festiwalgdynia.pl.

41. Festiwal Filmowy w Gdyni odbędzie się w dniach 19-24 września 2016 roku. Na stronie Festiwalu jest już dostępny harmonogram najważniejszych punktów przygotowań imprezy.

AK
FFG
Ostatnia aktualizacja:  15.04.2016
Zobacz również
fot. FFG
Twórczyni plastelinowej animacji w jury festiwalu Animocje
Trzecie urodziny TVP Rozrywka
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll