PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej.
Na forum Unii Europejskiej toczą się obecnie intensywne prace dotyczące zmian w prawie autorskim. Odbywają się one w Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim.

Komisja Europejska


Nadrzędnym tematem jest trwająca już od dłuższego czasu dyskusja nad reformą Jednolitego Rynku Cyfrowego. Celem jest stworzenie kompleksowego, powszechnego dostępu do usług cyfrowych na obszarze państw-członków Unii Europejskiej. Wspomniana debata obejmuje wiele obszarów, z których co najmniej kilka dotyczy praw własności intelektualnej, związanych z działalnością twórców oraz stowarzyszeń twórczych.

- Najważniejszym tematem jest postulat zniesienia terytorializmu prawa autorskiego. KE dąży do zlikwidowania tzw. geo-blocking, czyli chce zapewnić, aby w Unii Europejskiej nie było ograniczeń terytorialnych w dostępie do treści udostępnianych w serwisach internetowych (to dot. przede wszystkim VoD i tzw. streamingu w sieci). Chodzi na przykład o to, żeby nie powstała sytuacja, w której Netflix udostępnia jakiś film w Wielkiej Brytanii, a nie robi tego równocześnie w Polsce. Z perspektywy konsumentów są to zmiany pożądane. Niestety przy okazji mogą prowadzić do zrujnowania istniejących modeli biznesowych związanych z produkcją filmową, które oparte są właśnie na terytorialnych licencjach. Wydaje się, że ten sam cel ułatwienia obywatelom dostępu do cyfrowych treści można osiągnąć innymi środkami, nie zmieniając przy tym podstawowych reguł prawa autorskiego – wyjaśnia  Dominik Skoczek, radca prawny i pełnomocnik Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Celem jest zatem zmiana istniejącego prawa, w ramach którego sprzedaje się prawa do emisji konkretnych treści na terytorium danego państwa.  Już 6 maja 2015 roku Komisja Europejska ogłosi komunikat, w którym wskaże kierunku dotyczące planowanej reformy Jednolitego Rynku Cyfrowego. Konkretnych projektów unijnych aktów prawnych regulujących m.in. sprawę geo-blockingu i terytorialnych licencji można się spodziewać nie wcześniej niż na koniec 2015 roku.

Drugim zagadnieniem, które wywołuje gorące dyskusje w Brukseli jest rozszerzenie  na szczeblu unijnym tzw. dozwolonego użytku, czyli wyjątków i ograniczeń w stosowaniu prawa autorskiego przez twórców. - Chodzi o sytuacje, w których nie musimy pytać twórców o zgodę na korzystanie z ich utworów – wyjaśnia Lidia Radlińska, radca prawny SFP-ZAPA. −  wystąpiłoby w sytuacji Niekorzystne z punktu widzenia twórców byłoby takie zmiany, które umożliwiałyby enie bibliotekom albo instytucjom oświatowym czy naukowym zdalnego udostępnianiae filmów za pośrednictwem iInterenetu w ramach dozwolonego użytku, bez zapewnienia odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych – dodaje Lidia Radlińska.   
   
Trzecim obszarem działań ma być wprowadzenie ostrzejszych przepisów, których celem miałaby być skuteczniejsza egzekucja istniejących praw własności intelektualnej oraz walka z piractwem internetowym  . Głównym adresatem tych działań są przede wszystkim właściciele dużych, komercyjnych serwisów, którzy na masową skalę osiągają korzyści finansowe z piractwa. Postulowane jest również ograniczenie zasad odpowiedzialności pośredników internetowych, którzy co prawda oferują swoje usługi legalnie, ale umożliwiają naruszanie prawa przez osoby trzecie. – Komisja Europejska planuje zreformować krytykowany od dawna przez SFP system wyłączeń od odpowiedzialności tzw. hosting providerów. Są to podmioty, które np. udostępniają miejsce na serwerach do nielegalnej wymiany plików przez internautów. Mieliby zostać zmuszeni do większej kontroli treści, które przechowują – wyjaśnia Dominik Skoczek. Przeczytaj TAKŻE .

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim trwa gorąca dyskusja nad raportem Julii Redy (Partia Piratów) postulującym skrajną liberalizację prawa autorskiego. Dotyczyła ona między innymi znacznego poszerzenia wyjątków od prawa autorskiego, w tym wprowadzenia na wzór amerykańskiego prawa – wyjątku  fair use. Pojawił się też m.in. postulat otwartych zasobów publicznych, który w Polsce dość szybko upadł (dyskutowano o tym w MAiC za czasów ministra Michała Boniego) oraz prawa do linkowania dowolnych materiałów w internecie, niezależnie od tego czy są legalne czy też nie. To groziłoby pełną legalizacją piractwa w sieci (!). Na szczęście Raport Redy został poddany głębokiej krytyce (zgłoszono do niego ponad pięćset (!) poprawek).  Na jego temat wypowiedziała się już Komisja Kultury PE, która całkowicie go odrzuciła. Głosowanie w Parlamencie ma nastąpić w maju br.


Podsumowanie


Niezależnie od tego, jakie szczegółowe rozwiązania prawne zostaną finalnie przyjęte, wszystko wskazuje na to, że doprowadzą one do mniejszej bądź większej liberalizacji prawa autorskiego.


PS.
Dziękuję Dominikowi Skoczkowi oraz Lidii Radlińskiej  (ZAPA) za pomoc w przygotowaniu ww. artykułu.

Marcin Zawiśliński
SFP
Ostatnia aktualizacja:  12.05.2015
Zobacz również
fot. ec.europa.eu
Allan, syn Ludwika
Tarnów ładuje baterie
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll