PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
W dwudziestoleciu międzywojennym polska myśl naukowa z zakresu logiki matematycznej i filozofii była znana na całym świecie. Autorzy dokumentu chcą zbadać ten fenomen.
W 2014 roku została opublikowana książka Mariusza Urbanka – „Genialni. Lwowska szkoła matematyczna”. Publikacja w dużej mierze przyczyniła się do upowszechnienia informacji o dokonaniach szkoły i była preludium do filmu dokumentalnego, który jest aktualnie realizowany. Dokument reżyseruje Andrzej Gajewski. Producentem filmu jest Biograf-Film.

Dokument będzie historią szkoły lwowsko-warszawskiej, jej dokonań oraz dorobku. Trzeba dziś pamiętać, że przedwojenni naukowcy mieli ogromny wpływ na życie intelektualne po wojnie, bowiem tworzyło je wielu profesorów mających styczność ze szkołą lwowsko-warszawską.

Jak to się zaczęło? Wszystko rozpoczął jeden człowiek - meloman, kompozytor i pianista, a przede wszystkim filozof. Mowa tu o 29-letnim profesorze Kazimierzu Twardowskim, który chcąc wykładać filozofię po polsku w roku 1895 przeniósł się z Wiednia do Lwowa. Podczas pierwszej wojny światowej przez kilka lat był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. Skutecznie się przeciwstawiał próbom odebrania uniwersytetowi jego polskiego charakteru. Twardowski postanowił od podstaw zbudować nauczanie filozofii w Polsce i dokonał tego.

W okresie do drugiej wojny światowej zdołał doprowadzić do powstania całkowicie nowej szkoły myślenia opartej na filozofii analitycznej. Polska w roku 1911 zaczęła wydawać pierwszy na świecie periodyk „Ruch filozoficzny”, który stanowił  przestrzeń wymiany myśli filozoficznej.  Polscy uczeni publikowali w nim wyłącznie w obcych językach. Styl Twardowskiego charakteryzowała jasność i precyzja wypowiedzi na tematy filozoficzne. Traktował filozofię jako grupę powiązanych ze sobą nauk bardziej szczegółowych: logiki, etyki, estetyki, metafizyki i teorii poznania. W pracy naukowej dążył do ścisłości w ujmowaniu i rozwiązywaniu problemów. Oznaczało to maksymalnie ścisłe i jasne definiowanie pojęć, analizę ich możliwych znaczeń, celowe używanie terminologii naukowej i logiczne uzasadnianie twierdzeń. Podejście Twardowskiego naturalną koleją rzeczy dziedziczyli wszyscy uczniowie szkoły.

Mimo, że sam Twardowski nie był logikiem, jego podejście zachęcało uczniów do zajmowania się problematyką logiki i metodologii naukowej. Pierwszym uczniem Twardowskiego, który zainteresował się logiką był Jan Łukasiewicz. Już w roku 1906 poprowadził na Uniwersytecie Lwowskim wykłady z logiki, na które uczęszczali: Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Czeżowski i Zygmunt Zawirski. Działalność szkoły przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

Wśród rozmówców, którzy w dokumencie będą opowiadać o szkole lwowsko-warszawskiej znaleźli się m.in.: prof. Jacek Juliusz Jadacki - filozof, logik, pianista; prof. Bogusław Wolniewicz -filozof, logik, tłumacz; prof. Ryszard Kleszcz - logik, metodolog nauk, filozof, epistemolog; prof. Michał Szurek - matematyk i publicysta; prof. Jan Hertrich-Woleński - filozof analityczny, logik, epistemolog, teoretyk prawdy, filozof języka; prof. Władysław Stróżewski – filozof, uczeń prof. Izydory Dąbskiej i Romana Ingardena; dr Stepan Ivanyk; Łukasz Ratajczak - koordynator cyfryzacji zbiorów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, który ma dostęp do piśmiennictwo SLW. Jednym z rozmówców będzie również Janusz Majewski, urodzony we Lwowie reżyser filmowy, wieloletni prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, pasjonat historii i dokonań SLW. Wszystkie rozmowy przeprowadza profesor UW Anna Brożek - pianistka i filozof, autorka książki i filmu dokumentalnego o prof. Kazimierzu Twardowskim.

We Lwowie autorzy będą rozmawiać z prof. Wiktorem Petruszenko i studentami Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Reżyser pragnie pokazać kultowe dla SLW miejsce we Lwowie: budynek, gdzie mieściła się słynna kawiarnia „Szkocka”. Tam spotykali się profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza i prowadząc naukowe dyskusje, na blatach stolików zapisywali dowody twierdzeń. Ażeby uniknąć strat, spowodowanych interwencją porządkową kelnerów wycierających zapisy, prof. Stefan Banach zakupił specjalny zeszyt. Tak powstała  legendarna „Księga Szkocka" dostępna dzisiaj w Międzynarodowym  Centrum Matematycznym im. S. Banacha w Warszawie.Albert Kiciński
Artykuł redakcyjny
Ostatnia aktualizacja:  9.04.2015
Zobacz również
fot. SFP
Dekada TVP Kultura
Nabór filmów do VI edycji "Regiofun" rozpoczęty
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll