PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
7,5 tys. filmów, animacji, dokumentów, spektakli teatralnych, koncertów oraz programów telewizyjnych i audycji radiowych w NINATEKA.PL, 600 tys. obiektów cyfrowych w POLONIE, 14 mln skanów archiwalnych, 220 tys. obiektów muzealnych – to część materiałów dostępnych w sieci legalnie, dla każdego, przez całą dobę, bez wychodzenia z domu. Dzięki temu internet staje się ważnym medium niwelującym bariery w dotarciu do kultury i informacji.
7,5 tys. filmów, animacji, dokumentów, spektakli teatralnych, koncertów oraz programów telewizyjnych i audycji radiowych w NINATEKA.PL, 600 tys. obiektów cyfrowych w POLONIE, 14 mln skanów archiwalnych, 220 tys. obiektów muzealnych – to część materiałów dostępnych w sieci legalnie, dla każdego, przez całą dobę, bez wychodzenia z domu. Dzięki temu internet staje się ważnym medium niwelującym bariery w dotarciu do kultury i informacji.

NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

Audiowizualna biblioteka polskiej kultury - ninateka.pl

Serwis gromadzi w sumie ponad 4,5 tys. materiałów: filmy, animacje, dokumenty, najgłośniejsze spektakle ostatnich lat, koncerty oraz archiwalne programy telewizyjne i audycje radiowe. Powstał z myślą o wszystkich użytkownikach – również o osobach niepełnosprawnych i wszystkich, którzy mają utrudniony dostęp do kultury cyfrowej. Stale prowadzone są prace nad dostępnością multimediów wzbogaconych o transkrypcje, audiodeskrypcje i tłumaczenia migowe. 98 proc. materiałów zamieszczonych w NINATECE to materiały bezpłatne. Dostęp do nich nie wymaga logowania. Wszystkie są całkowicie wolne od reklam.

Kolekcje specjalne
www.trzejkompozytorzy.pl pionierska w skali światowej muzyczna kolekcja internetowa zawierająca niemal wszystkie utwory Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, a także bogaty zbiór informacji o ich twórczości i życiu w polskiej i angielskiej wersji językowej. Blisko trzystu utworom skomponowanym od 1924 aż po czasy obecne towarzyszy 950 artykułów. Serwis jest syntetycznym przewodnikiem po twórczości Mistrzów, dostosowanym zarówno do potrzeb i kompetencji wykształconego muzycznie użytkownika, jak również stworzonym z myślą o szerokim gronie odbiorców zainteresowanych kulturą.

W 2014 roku NInA zaprezentował kolejną kolekcję wybitnego XX-wiecznego polskiego kompozytora – Andrzeja Panufnika ( 80 nagrań audio, którym towarzyszą 64 opisy).

Archiwa transformacji ‘89

Udostępniona z okazji obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów specjalna kolekcja online poświęcona jednemu z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski – obradom Okrągłego Stołu. Niepublikowanym dotąd nagraniom z archiwów Video Studio Gdańsk i radia RFI, towarzyszą opisy ukazujące tamte wydarzenia w szerokim kontekście historycznym.

Dwutygodnik.com
Internetowy magazyn o kulturze, łączący najlepsze tradycje polskich periodyków z technologią umożliwiającą dodawanie do tekstów materiałów audialnych i audiowizualnych oraz interakcję z czytelnikami. Informuje, opiniuje oraz poprzez analizę i komentarz, syntetycznie opisuje zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze. Przez sześć lat istnienia magazynu ukazało się ponad 150 numerów zawierających recenzje, wywiady, eseje o literaturze, sztuce, filmie, teatrze i muzyce oraz rubryki autorskie. Wśród autorów znajdują się zarówno uznane osobowości polskiej kultury, m.in. Przemysław Czapliński, Łukasz Gorczyca, Joanna Krakowska, Dorota Masłowska, Maria Poprzęcka, Marcin Sendecki.

Muzykotekaszkolna.pl
Serwis edukacyjny, którego zadaniem jest kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. To innowacyjne narzędzie edukacyjne, o wysokim poziomie merytorycznym, opracowywane przez zespół ekspertów, pedagogów i muzykologów. Zawiera teksty dotyczące poszczególnych epok w muzyce, biogramy twórców, definicje pojęć muzycznych, opisy instrumentów, gatunków muzycznych oraz wywiady w formie multimedialnej, a także stopniowo powiększaną bazę utworów do słuchania. Serwis
dostarcza także informacji na temat aktualnych wydarzeń muzycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży.Internetowy Polski Słownik Biograficzny (Ipsb)
Powszechna i bezpłatna multimedialna encyklopedia na temat Polaków oraz działających w Polsce obcokrajowców, którzy mieli wpływ na rozwój naszego kraju i społeczeństwa – od Popiela i Piasta, przez Józefa Piłsudskiego, Hipolita Cegielskiego, Jana Gotliba Blocha po Jerzego Grotowskiego. Najwyższą jakość serwisu gwarantują sprawdzone materiały źródłowe. Podstawę stanowi 49-tomowy Polski Słownik Biograficzny, zawierający 27,3 tys. haseł, wydawany od 1935 roku przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Polską Akademię Umiejętności. Wszystkie informacje zawarte w iPSB są dodatkowo weryfikowane przez redakcję Instytutu Historii PAN.

EUROPEANA

NInA jest partnerem międzynarodowego trzyletniego projektu Europeana Awareness promującego największą europejską bibliotekę cyfrową – Europeanę. Jest ona unikalnym narzędziem dającym dostęp do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie. Portal umożliwia dostęp do przeszło 20 milionów zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów. Europeana jest wciąż wzbogacana o nowe treści pochodzące z wielu źródeł m.in. od nadawców radia i telewizji, europejskich filmotek, muzeów i bibliotek.

POLONA
Obecnie w POLONIE znajduje się około 590 tys. obiektów, z czego prawie 70 proc.  dostępnych jest bez ograniczeń w internecie, a 30 proc.  - poprzez system wypożyczeń międzybibliotecznych Academica. Każdego dnia liczba ta zwiększa się o około 2 tys. obiektów. Udostępniane są rękopisy, starodruki, książki, grafika i rysunki, zapisy nutowe, mapy i atlasy, pocztówki, gazety i czasopisma naukowe. W grudniu 2015 roku  w POLONIE dostępnych będzie milion obiektów cyfrowych.  Od początku 2015 roku zanotowano około 5 mln odsłon, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stanowi wzrost o prawie 100 proc. Średni czas przebywania użytkownika na stronie wynosi ponad 12 minut. W czasie jednej sesji przeglądanych jest  średnio 25 stron. W maju 2015 zostanie udostępniona nowa wersja biblioteki POLONA wraz z pierwszym w Polsce otwartym API i interfejsem na urządzenia mobilne.
Także w maju udostępniona będzie usługa "POLONA dla kultury". Dzięki niej instytucje prowadzące digitalizację zbiorów zyskają możliwość ich udostępnienia w POLONIE - portalu wykorzystującym najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne do prezentacji obiektów cyfrowych. Jednym z najistotniejszych elementów "POLONY dla kultury" jest POLONA/Cloud – przestrzeń repozytoryjna, która umożliwi bezpieczne i długotrwałe przechowywanie zbiorów cyfrowych wytworzonych przez instytucje kultury. W efekcie - obniżeniu ulegną koszty nowych projektów digitalizacyjnych; instytucje, które skorzystają z usługi ponosić będą głównie wydatki związane z przygotowaniem kopii cyfrowych i utrzymaniem łącza internetowego do przesyłania danych.
FILMOTEKA NARODOWA

Fototeka – Wirtualny album polskiego kina
160 tysięcy opisanych zdjęć na stronie: fotosów, werków, fotosów, zdjęć z premier filmowych, prywatnych sesji gwiazd polskiego kina. Większość to zdjęcia nigdy dotąd niepublikowane zeskanowane z oryginalnych negatywów. Do 2016 roku  przybędzie kolejnych 20 tysięcy zdjęć, a docelowo będzie ich na stronie ponad milion.

GAPLA - Wirtualna galeria polskiego plakatu filmowego
Ponad 6 tysięcy plakatów do polskich i zagranicznych filmów: od najstarszych sięgających początków kina, po najnowsze, obrazujące zmiany w stylistyce projektowania plakatu. W przyszłym roku na stronie pojawi się kolejny tysiąc plakatów, a docelowo będzie ich ponad 25 tysięcy

Nitrofilm - Polskie przedwojenne filmy fabularne
Portal prezentuje szczegółowe opracowania przedwojennych filmów fabularnych – wynik badań zespołu filmografów. Znajdują się tam także przedwojenne recenzje, artykuły prasowe, nieznane ciekawostki, teksty piosenek filmowych, wywiady z filmowcami i aktorami, a także ponad 600 biogramów ludzi filmu. Obecnie baza obejmuje 43 filmy, w najbliższym roku zostanie rozbudowana o kolejnych 10. Serwis pokazuje także unikalną ikonografię: fotosy, plakaty, programy kinowe, materiały prasowe oraz zdjęcia oryginalnych przedwojennych taśm filmowych.

GOOGLE CULTURAL INSTITUTE

Ponad 180 udostępnionych obiektów: fotosów, werków, wideo, plakatów w bardzo dobrej jakości z opisami i linkami uzupełniającymi. 2 aktywne wystawy poświęcone najważniejszym projektom Filmoteki Narodowej: konserwacji i cyfryzacji najstarszych filmów z archiwum: filmowi „Potop” i pracy nad jego nową wersją – „Potop Redivivus” .

E-MUZEA

Projekt przygotowywany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Zakłada digitalizację wybranych kolekcji muzealnych, budowę repozytorium cyfrowych zasobów muzealnych oraz budowę krajowego portalu zasobów muzealnych. Adresatami projektu są muzea prowadzone i współprowadzone przez MKiDN. Deklarację przystąpienia do konsorcjum projektowego zgłosiły 22 placówki. W planie jest udostępnienie 60 tys. obiektów. Ogłoszenie regulaminu i zasad konkursowych programu Polska Cyfrowa w ramach II Osi, priorytet e-Administracja i otwarty rząd, cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego, spodziewane jest w kwietniu 2015 roku.
 
Udostępnianie zbiorów za pośrednictwem własnych stron internetowych muzeów

W grupie 32 muzeów prowadzonych i współprowadzonych przez MKiDN 9 instytucji posiada internetowe katalogi zbiorów, przy czym zasoby za ich pośrednictwem udostępnia 8. Muzea te łącznie zamieściły 131, 5 tys. obiektów, w tym ponad 81 tys. ze zdjęciami. Najwięcej danych prezentuje Muzeum Narodowe w Krakowie – ponad 100 tys. rekordów, w tym 60 tys. z odwzorowaniami (największy zasób pośród wszystkich muzeów w Polsce), Muzeum Narodowe w Warszawie – 18 tys., Muzeum Sztuki w Łodzi – 6 tys. Z wyłączeniem instytucji podległych MKiDN, internetowe katalogi zbiorów posiada 15 instytucji. Łącznie zamieściły one 92, 9 tys. obiektów, w tym 77, 6 tys. ze zdjęciami. W tej grupie najwięcej zbiorów udostępnia Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie – 25 tys. rekordów z odwzorowaniami oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – ponad 18 tys. rekordów.NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE
W przyjazny i otwarty sposób NAC chce zwiększyć dostępność i zainteresowanie źródłami archiwalnymi, wykorzystując techniki cyfrowe.
• szukajwarchiwach.pl - 14 mln skanów dokumentów archiwalnych, do końca 2015 roku - dodatkowe 4 mln ; 1,1 mln unikalnych użytkowników,
• audiovis.nac.gov.pl - 210 tys. fotografii; 2,5 mln unikalnych użytkowników Do roku 2030 udostępni online 200 mln kopii cyfrowych archiwaliów z zasobu archiwów państwowych, będzie zarządzać archiwum dokumentów elektronicznych RP oraz zintegrowanym systemem dla całej sieci archiwów w Polsce.

WRÓB
MKiDN
Ostatnia aktualizacja:  22.03.2015
Zobacz również
[wideo] Animowana adaptacja prozy Stanisława Lema
Cyfrowy Kilar. Jakie możliwości daje digitalizacja?
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll