PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Co szóste euro pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych na kulturę zostało wydane w Polsce. 10-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej stało się okazją do podsumowania inwestycji ze środków unijnych. Z tej okazji odbywają się w całym kraju dni otwarte instytucji kulturalnych – wśród nich w Filmotece Narodowej.
- Polska siedem lat temu zajmowała ostatnie miejsce. W chwili obecnej jesteśmy na miejscu pierwszym - zarówno pod względem wydatków na ten cel, jak i procentowego wykonania przedsięwzięć w infrastrukturze kultury – mówił minister  na konferencji prasowej 30 kwietnia 2014 roku.

Na dofinansowanie projektów dotyczących ochrony zabytków oraz budowy i remontów filharmonii, oper, muzeów, bibliotek czy placówek szkolnictwa artystycznego z funduszy unijnych wydatkowano w sumie 4,8 mld zł. Pod względem wykorzystania środków na kulturę w latach 2007-2013 Polska stała się liderem wśród państw europejskich. 

75 obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem, 47 nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków instytucji kultury, 128 obiektów zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych, 6 mln turystów rocznie podziwiających odrestaurowane zabytki, 2,9 mln odwiedzających rocznie dofinansowane muzea, teatry, filharmonie i biblioteki, 9 tys. zbiorów  poddanych konserwacji, 12 wirtualnych muzeów, filmotek, fonotek i cyfrowych bibliotek, 20 tys. uczniów i studentów kształcących się w 38 nowych lub odnowionych placówkach szkolnictwa artystycznego. To docelowe efekty wykorzystania funduszy europejskich w finansowanie inwestycji z zakresu kultury w Polsce. Do największych beneficjentów należą obiekty związane z przemyłem muzycznym a także szkolnictwo artystyczne – od szkół podstawowych do wyższych.

 

PWSFTviT, fot. MKiDN


Z inwestycji filmowych lub okołofilmowych z udziałem środków europejskich można wymienić m.in. restaurację i digitalizację przedwojennych tytułów ze zbiorów Filmoteki Narodowej, Centrum Dydaktyki Nowych Mediów Szkoły Filmowej w Łodzi, nowy budynek Narodowego Instytutu Audiowizualnego i remont PWST we Wrocławiu.

W sumie, na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na ochronę zabytków czy budowę i rozbudowę filharmonii, oper, muzeów, bibliotek, centrów kultury czy placówek szkolnictwa artystycznego wydatkowano 4,8 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W maju 2014 roku odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 10 maja 2014 roku w godzinach 10.00-13.00 w kinie Iluzjon Filmoteka Narodowa w Warszawie zaprasza na nitrolekcje, które przybliżą tajniki cyfryzacji i rekonstrukcji filmowej. Filmoteka przygotowała także inne atrakcje dla dzieci. Młodzi widzowie będą mieli okazje popracować z taśmą filmową, obejrzą również zrekonstruowany film „Będzie lepiej".


PWST we Wrocławiu, fot. MKiDN

  Źródłem finansowania inwestycji z zakresu dziedzictwa kulturowego, infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), a programy, które umożliwiały wsparcie to Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – XI Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe na lata 2007-2013,  Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013. Dodatkowo, wsparcie dla kultury możliwe było dzięki funduszom rolnym na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 oraz Mechanizmom Finansowym: Norweskiemu i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

WRÓB
MKiDN
Ostatnia aktualizacja:  2.05.2014
Zobacz również
fot. MKiDN
Koloryści w Chimney'u
Mieczysław Kuźmicki – detektyw pośród celuloidu
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll