PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  25.04.2014
Do 16 maja trwa rekrutacja kandydatów do uczelni, której absolwentami są m.in. Elżbieta Benkowska i Łukasz Ostalski - laureaci Nagrody im. Janusza "Kuby" Morgensterna Perspektywa 2013.
Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej składa się z trzech etapów:

• Dopuszczenie do egzaminów wstępnych na podstawie złożonych dokumentów i prac
• Egzamin wstępny
• Rozmowa kwalifikacyjna

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć następujące dokumenty:
•    wypełniony Wniosek Rekrutacyjny (do pobrania na stronie szkoły);
•    świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
•    dwa zdjęcia legitymacyjne;
•    kserokopię dowodu osobistego;
•    życiorys wraz z uzasadnieniem dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej;
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie reżysera;
•    pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN w formie przelewu na konto bankowe Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni NORDEA BANK POLSKA S.A. O/GDYNIA 86 1440 1026 0000 0000 1045 6142 lub gotówką w sekretariacie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
2. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca:
•    krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany (od 1 od 5 minut), zrealizowany w dowolnej technice i umieszczony na płycie DVD-Video
•    prace literackie w postaci:
a) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu fabularnego o wyraźnie zarysowanej historii fabularnej (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4) na zadany temat do wyboru „Miłość i gniew” lub „Uczucia nie kłamią” lub „Żądza pieniądza”;

b) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego, którego bohater związany jest z Gdynią, Sopotem, Gdańskiem lub Kaszubami (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4);

Prace literackie należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować wybranym tematem zadania.
•    dwie prace fotograficzne na zadane tematy:
a) tryptyk fotograficzny „Kogo kocham?”;

b) opowieść fotograficzna [od 5 do 10 zdjęć] „Historia o moim sąsiedzie”.

Prace fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować.

3. Kandydaci mogą dołączyć do teczki własne prace twórcze np: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, stanowiące dorobek artystyczny.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

1. Zadanie scenariuszowe,

2. Test predyspozycyjny,

3. Zadanie narracyjne - ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego,

4. Ćwiczenie z aktorem - wyreżyserowanie scenki na zadany temat,

5. Dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ W ROKU 2014.

3.02 - 16.05.
Składanie Wniosków Rekrutacyjnych, a także wymaganych załączników, życiorysu oraz teczki dokumentującej dorobek artystyczny kandydatów.

29-30.04
Konsultacje dla przyszłych reżyserów w siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
29.04 od godziny 15:00 do 19:00
30.04 od godziny 10:00 do 14:00

6.06.
Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Rekrutacyjną do egzaminów wstępnych.

06.07 - 8.07.
Egzamin wstępny

9.07.
Rozmowa kwalifikacyjna

10.07.
Ogłoszenie wyników rekrutacji


MZ
GSF
Ostatnia aktualizacja:  25.04.2014
Zobacz również
"Project London" i festiwal polskich filmów w Londynie
Co słychać? O dźwięku w polskim kinie
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll