PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Śląski Fundusz Filmowy jako pierwszy w Polsce otworzył ścieżkę crowdfundingową, w której wnioski o dofinansowanie nie podlegają ocenie komisji eksperckiej. O wsparciu projektu decydują widzowie, zapoznając się z propozycjami twórców.
Producent, który uzbiera w drodze crowdfundingu 50% budżetu filmu oraz wykaże wkład własny w wysokości 20% może liczyć na trzydziestoprocentowe wsparcie Śląskiego Funduszu Filmowego, ale nie może to być mniej niż 10 000 i więcej niż 200 000 złotych. Zgłaszane projekty oceniane będą wtedy jedynie pod względem formalnym, a kryterium to – tradycyjnie – związek z województwem śląskim poprzez tematu lub miejsce realizacji filmu.Nabór aplikacji otwarto 1 marca, a prowadzony jest on w trybie ciągłym do końca roku, póki nie wyczerpie się pula 200 000 złotych. Przypomnijmy, iż termin zgłaszania projektów o dofinansowanie na drodze tradycyjnej – czyli przy udziale komisji eksperckiej – upływa 17 marca o godzinie 13.00, a do rozdysponowania jest 1 milion 110 681 złotych przy założeniu pięćdziesięcioprocentowej partycypacji Śląskiego Funduszu Filmowego.

Przygotowania do wprowadzenia innowacyjnego narzędzia dofinansowań trwały 2 lata, a najwięcej czasu trzeba było poświęcić analizom prawnym. Idea była również konsultowana i omawiana z producentami, między innymi na warsztatach „Małego Producenta” na festiwalu REGIOFUN. - Pomysł na ścieżkę crowdfundingową pojawił się tak naprawdę jako propozycja Instytucji Filmowej SILESIA FILM dla studentów szkół filmowych, którym niekoniecznie udaje się otrzymywać dofinansowanie na produkcje filmowe wg tradycyjnych zasad, gdzie liczą się nazwiska, dorobek, etc. – wyjaśnia Magdalena Gościniak, rzeczniczka prasowa Instytucji Filmowej SILESIA FILM. W tegorocznej edycji konkursu o dofinansowanie projektów przez Śląski Fundusz Filmowy droga crowdfundingowa jest w założeniu narzędziem pomocniczym, skierowanym dla tych, którzy chcą wypróbować alternatywne sposoby pozyskiwania funduszy. Określenie proporcji zainteresowania między ścieżką tradycyjną a crowdfundingową będzie możliwe dopiero pod koniec roku, ale jeśli okaże się, że producenci wyjątkowo chętnie korzystali z nowego sposobu, znajdzie to odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie na dofinansowania.


Kopalnia Guido, fot. Silesia Film

Inspiracje dla wykorzystania crowdfundingu jako części systemu ubiegania się o środki pochodzą z rynku muzycznego, na którym od końca XX wieku publiczność pomaga początkującym wykonawcom wydawać płyty czy organizować koncerty. Również w branży filmowej obserwuje się wzrastające zainteresowanie tym narzędziem, świadczy o tym choćby liczba portali internetowych, na których młodzi filmowcy szukają wsparcia. Producenci, szukając pieniędzy na realizację projektów filmowych, mogą także łączyć finansowanie społecznościowe z instytucjonalnym. Magdalena Gościniak podaje przykład: - W ubiegłym roku, jeszcze w drodze tradycyjnej aplikacji, dofinansowaliśmy ze Śląskiego Funduszu Filmowego „Solidarność według kobiet” Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego. Eksperci ocenili ten film bardzo wysoko. Niemniej producent zbierał fundusze na film także w drodze crowdfundingu. Jedno bowiem nie wyklucza drugiego.

W tym roku producenci mogą równolegle skorzystać z obu sposobów aplikowania o dotacje ŚFF: złożyć wniosek do komisji eksperckiej o przewidziane w regulaminie 50% budżetu filmu, a o pozostałą sumę starać się na ścieżce społecznościowej. Tym samym będzie możliwa konfrontacja opinii profesjonalistów i widzów, których ocena pomysłu na film zyskuje na wartości.
Justyna Budzik/GGU
SFP
Ostatnia aktualizacja:  10.03.2014
Zobacz również
fot. Silesia Film
"Dziewczyna z szafy" i "Smutne potwory" w Rzymie
Zyski i straty spółek medialnych
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll