PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  9.03.2014
Firmy działające na rynku medialnym podały wyniki za czwarty kwartał 2013 roku. Podajemy wyniki Polsatu, TVN, Agory i ATM Grupy.
Przychody i zyski telewizyjnej grupy Cyfrowy Polsat za ostatni kwartał ubiegłego roku okazały się lepsze od rynkowych prognoz. W 2014 roku najważniejszym wyzwaniem jest integracja o z siecią komórkową Plus. Grupa chce utrzymać 23-proc. udział w widowni telewizji w kraju.

Grupa Cyfrowego Polsatu (jeszcze bez Plusa) wypracowała w IV kw. 2013 roku 804 mln zł przychodów (wzrost o 7 proc. rok do roku)  i 173 mln zł zysku netto (wzrost o 42 proc.).  Wyniki telewizyjnej grupy są wyższe niż zakładali analitycy. Specjaliści ankietowani przez Polską Agencję Prasową prognozowali, że grupa zakończy ostatni kwartał 2013 roku 785,4 mln zł przychodów i 149,4 mln zł zysku netto. Przychody medialnej grupy to efekt w dużej mierze konsolidacji spółki Polskie Media, nadawcy kanałów TV4 i TV6. Z kolei na wynik netto miały wpływ wyższe dodatnie różnie kursowe z wyceny obligacji Senior Notes oraz niższe koszty obsługi długu.

Telewizja Polsat zanotowała w IV kwartale 2013 roku 12,6-proc. wzrost przychodów z reklamy i sponsoringu, które powiększyły się do 281 mln zł. Wzrost ten jednak prawie w całości (30 mln zł z 32 mln zł) zawdzięcza przejęciu i konsolidacji wyników Polskich Mediów. W całym 2013 roku Polsat zanotował 0,4 proc. wzrostu przychodów z reklamy i sponsoringu, które wyniosły w sumie 853 mln zł. W tym czasie cały rynek spadł o 3,6 proc. do  3,53 mld zł.

W sumie w całym 2013 roku  Grupa Cyfrowego Polsatu zanotowała  2,96 mld zł przychodów (wzrost o 6 proc .) oraz 525 mln zł zysku netto (spadek o 12 proc.). Na koniec 2013 roku Grupa Cyfrowego Polsatu miała 3,535 mln abonentów płatnej telewizji.

Grupa TVN zanotowała w 2013 roku. 1,555 mld zł przychodów, 506 mln zł skorygowanej EBITDA i 198 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom. Wskaźnik długu netto spółki do skorygowanej EBITDA wzrósł do 4,3.

Wpływy Grupy TVN zmalały w 2013 roku o 1,8 proc., do 1,555 mld zł, natomiast przychody z segmentu telewizyjnego - o 1,6 proc., do 1,527 mld zł. Przy czym w  IV kwartale spółka zanotowała wzrost przychodów o 1 proc., do 461,1 mln zł. Uzasadnia to ograniczeniem do 2 proc. spadku sprzedaży czasu antenowego, wzrostu przychodów ze sponsoringu o 23 proc., ustabilizowaniu się opłat za kanały tematyczne dzięki wzrostowi bazy abonentów HD kompensującemu spadek abonentów SD oraz rosnącemu udziałowi prowizji z usług Premium TV w całkowitych przychodach. Dług netto spółki na koniec ub.r. wyniósł 2,18 mld zł.  Liczba abonentów platformy nc+ na koniec 2013 roku wyniosła 2,2 miliona, a miesięczne ARPU w 2013 roku - 65,7 zł. W 2013 roku  platforma zanotowała 2,23 mld zł przychodów i180 mln zł kosztów jednorazowych. Udział Grupy TVN w stracie nc+ wyniósł 54,5 mln zł.

Wyniki operacyjne i finansowe TVN w roku 2013 wyraźnie pokazują naszą zdolność do przezwyciężania trudnych warunków rynkowych - dynamika przychodów była wyższa niż rynku, rentowność została utrzymana dzięki ścisłej kontroli kosztów, a TVN osiągnął najwyższe w historii wyniki oglądalności swojej ramówki programowej. Zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi w listopadzie ubiegłego roku widzimy wzrost popytu na reklamę telewizyjną wspierany ciągłą poprawą sytuacji makroekonomicznej. Dobry początek roku daje nam podstawę do podniesienia oczekiwań wzrostu rynku reklamy telewizyjnej z niskiego do średniego jednocyfrowego poziomu - jednocześnie wierzymy, że TVN odnotuje wyższe wyniki niż rynek dzięki udanemu wdrożeniu nowej strategii sprzedaży – powiedział na konferencji prasowej Markus Tellenbach, prezes zarządu TVN i dyrektor Generalny TVN S.A.


fot. SFP

  Grupa Kapitałowa ATM z kolei zanotowała wzrost zysków we wszystkich segmentach działalności po czterech kwartałach 2013 roku. 121 mln. zł to skonsolidowane przychody po czterech kwartałach 2013 roku.  Grupa odnotowała również wyraźny wzrost zysku netto, który wyniósł ponad 6 mln zł. Największa dynamika przychodów w ubiegłym roku miała miejsce w segmencie nadawania. Istotny wzrost zysku netto nastąpił także w segmencie związanym m.in. z grami komputerowymi i aplikacjami na smartfony i tablety.    
 
W 2013 roku Agora SA odnotowała 0,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9 mln zł straty rok wcześniej. W   IV kwartale 2013 roku zysk netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 10,4 mln zł.

W 2013 roku przychody Agory wyniosły 1, 074 mld zł i były o 5,7 proc. niższe niż w 2012 roku Złożyły się na to niższe o 14,5 proc. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, które wyniosły 544,3 mln zł oraz wpływy ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 134 mln zł (spadek o 12,2 proc.).  W związku z niższą frekwencją w polskich kinach wartość przychodów ze sprzedaży biletów w kinach sieci Helios zmniejszyła się o 3,7 proc. do kwoty 129,1 mln zł. Wzrosły natomiast przychody z pozostałej sprzedaży (o 23,6 proc. do 266,5 mln zł).

W 2013 roku koszty operacyjne netto Agory wyniosły 1 066,5 mln zł i zmniejszyły się o 7,4 proc. w porównaniu z 2012 r. W komunikacie spółka podała, że jest to pozytywny efekt działań restrukturyzacyjnych wprowadzonych w Grupie w 2012 roku, w tym zwolnień grupowych realizowanych w Agorze. W 2012 r. koszty operacyjne były obciążone kosztami związanymi ze zwolnieniami grupowymi, które wyniosły 9,5 mln zł. Dodatkowo, w IV kwartale 2012 roku spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów w wysokości 17,6 mln zł.

W  czwartym kwartale 2013 roku przychody Agory wyniosły 300,3 mln zł, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik operacyjny  wyniósł 15,3 mln zł, zysk netto - 12,2 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - 10,4 mln zł (rok wcześniej była strata wynosząca 0,1 mln zł). Cyfrowa transformacja działalności prasowej, wejście na rynek telewizyjny, wzrost rentowności kluczowych biznesów oraz optymalizacji kosztów usług wspólnych to priorytety Agory na najbliższe lata. Realizacja postawionych przez grupę zadań pochłonie około 230 mln zł.

- W ostatnich latach mierzyliśmy się ze spadkiem przychodów i rentowności, pomimo dwukrotnej redukcji zatrudnienia, z powodu której zatrudnienie w spółce zmniejszyło się o 560 osób. Zsumowane wyniki operacyjne wszystkich prócz prasowego segmentów są zbyt niskie, by zbilansować kurczący się wynik operacyjny biznesu prasowego - mówił na konferencji prasowej Bartosz Hojka, członek zarządu Agory. - Powodem tego zjawiska są zmiany strukturalne na rynku prasy oraz kryzys na rynku reklamy - dodał.

W związku z tym spółka zdecydowała się ogłosić nową, średniookresową strategię, która zakłada cztery priorytety: cyfrową transformację działalności prasowej, zbudowanie pozycji na rynku telewizyjnym, poprawę rentowności biznesów nie prasowych oraz optymalizacje kosztów usług wspólnych.

WRÓB
Wirtualnemedia.pl, rp.pl, Agora, ATM
Ostatnia aktualizacja:  9.03.2014
Zobacz również
fot. SFP
Crowdfunding w Śląskim Funduszu Filmowym
TVP - nowe kanały zagraniczne
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll