PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Nakładem Wydawnictwa Wojciech Marzec ukazała się długo oczekiwana książka Michała J. Zabłockiego „Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce”.  Z autorem – znanym kierownikiem produkcji, producentem nadzorującym, wykładowcą i publicystą filmowym – rozmawia Anna Wróblewska. Cała rozmowa ukaże się w najnowszym numerze „Magazynu Filmowego SFP” (już 10 grudnia), oto jej fragment:

Piszesz, że zasadnicze znaczenie dla powodzenia produkcji filmu mają relacje producenta i reżysera.  Wydawałoby się, że najistotniejszy jest budżet i jego harmonijne realizowanie.
Jeśli nie ma porozumienia co do koncepcji, stylu i akceptacji podstawowych parametrów filmu, włącznie z wyborem obiektów, doborem pozostałych realizatorów, uzgodnieniem obsady aktorskiej, akceptacją harmonogramu produkcji a nawet wyboru detali technicznych, między tymi funkcjami muszą się pojawiać spięcia. Producent chce zrealizować film mieszcząc się w określonym budżecie i niekiedy podejmuje także decyzje o konsekwencjach wpływających na wartość filmu, zaś reżysera interesują głównie walory artystyczne. Tylko partnerska współpraca, poparta cechami osobowościowymi,  jest gwarantem że żadna ze stron nie będzie forsować „na siłę” swoich pomysłów, rozmaitych w skutkach finansowych lub artystycznych.  Sprawę komplikuje brak jednoznacznych norm kompetencyjnych i uregulowań prawnych; np. kwestia prawa do tzw. final cut powinna być zawarta w umowie między stronami, gdyż nie może być przedmiotem domysłów, podobnie jak inne uwarunkowania, np. raty wynagrodzenia i kolejność ich wypłacania, warunki zastępstwa, ilość dni zdjęciowych, wydajność dzienna, udział  w promocji,  tryb rozstrzygania sporów, ewentualne uprawnienia reżysera do wglądu w kosztorys filmu i jego wykonania, itp. Zła współpraca prowadzi do nieustannych konfliktów, owocujących niekiedy produkcją „na raty” lub zmianą producenta filmu, rzadziej w polskiej praktyce – reżysera.Okładka książki "Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce"

W swojej książce przytaczasz przykłady nietypowych  sposobów finansowania filmu. Spółka joint-venture, kontrakt gwarantowany, wybryk milionera lub mikrofinansowanie czy „rozwiązania egzotyczne". Które są realne do zastosowania na polskim gruncie?
Najchętniej odpowiedziałbym: żadne. W liczącym 50 stron rozdziale opisuję zasady pozyskania środków z kilkudziesięciu dostępnych źródeł publicznych, niepublicznych oraz programów i funduszy międzynarodowych. „Egzotyczne” rozwiązania to tylko tzw. kwiatek do kożucha.  Jednak niektóre z prezentowanych rozwiązań, popularne w innych krajach, były z pewnym umiarkowanym sukcesem praktykowane i u nas, jak np. mikrofinansowanie czy sprzedaż losów na film, apele kościelne  itp.


Michał J. Zabłocki, fot. Archiwum prywatne
PZ
SFP
Ostatnia aktualizacja:  22.11.2013
Zobacz również
nc+ także pragnie ósmego multipleksu
"IDA" - niespodzianka! Jeszcze jedna nagroda - Cine de Gijon!
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll