PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Słynne filmy Wajdy, Zanussiego, Holland, Morgensterna, Kieślowskiego i Marczewskiego już wkrótce obejrzymy w nowych, udoskonalonych cyfrowo wersjach.  Ministerstwo kultury ogłosiło wyniki priorytetu Digitalizacja.

Znamy już efekty naboru do Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ - priorytet Digitalizacja. 40 projektów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę ponad 18,1 mln zł.  Wśród dofinansowanych instytucji filmowych znalazły się: Filmoteka Narodowa, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studia Filmowe: TOR, Zebra i KADR.Minister Bogdan Zdrojewski w Narodowym Instytucie Audiowizualnym przedstawia szczegóły programu "Kultura+" 2011. Fot. Danuta Matloch

Projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych pn. „Dokument Cyfrowo” uzyskał dofinansowanie w wysokości  przeszło 1,5 mln zł. Studio Filmowe TOR otrzyma ponad 466 tys. zł. na rekonstrukcję i digitalizację filmów: "Bez końca" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, "Dreszcze" Wojciecha Marczewskiego oraz "Struktura kryształu" w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Studio Filmowe Zebra będzie mogło zrekonstruować cyfrowo "Bez znieczulenia"Andrzeja Wajdy oraz „Potem nastąpi cisza” Janusza Morgensterna, dzięki uzyskanej dotacji -  ponad 477 tys. Studio Filmowe KADR otrzyma 300 tys. zł na projekt . „Rekonstrukcja cyfrowa 2 arcydzieł polskiej kinematografii” – są to wybitne filmy "Śmierć prezydenta" Jerzego Kawalerowicza oraz "Aktorzy prowincjonalni" w reżyserii Agnieszki Holland,  o il pozwoli na to stan techniczny materiałów.

Projekt Filmoteki Narodowej  „Repozytorium Cyfrowe: rozbudowa, centralizacja i digitalizacja” otrzyma dofinansowanie w wysokości przeszło 1,6 mln, do wykorzystania w roku 2012 i 2013. Projekt Filmoteki realizowany jest już  od 2010 r. Jego podstawowe zadanie to cyfrowe zabezpieczenie najbardziej wartościowych filmowych zbiorów Filmoteki oraz stworzenie takiego systemu informatycznego, który umożliwi ich cyfrową archiwizację oraz prezentację w Internecie. Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej otrzymuje od resortu kultury  wsparcie finansowe od samego początku. W 2010 roku  projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. w ramach Programu Ministra Zasoby cyfrowe priorytet Digitalizacja materiałów audiowizualnych. W 2011 roku  w ramach WPR KULTURA +, priorytet  Digitalizacja, MKiDN przekazało na „Repozytorium” ponad  1,2 mln zł.


fot. www.mkidn.gov.pl

Do tegorocznego naboru wpłynęły 92  wnioski od państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych oraz instytucji filmowych, które mogły składać swoje aplikacje do 11 maja. Minister kultury podjął decyzję o dofinansowaniach 9 sierpnia 2012 roku.

Wieloletni Program Rządowy KULTURA+ na lata 2011-2015 z budżetem 516 mln zł., został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększeniu uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. WPR KULTURA+ składa się z dwóch priorytetów: „Biblioteka+” i „Digitalizacja”. Bezpośrednimi jego beneficjentami są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.


WRÓB
www.mkidn.gov.pl
Ostatnia aktualizacja:  13.08.2012
Zobacz również
Naucz się pitchingu
Wróci kino Elektronik?
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll