PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU

 W ostatnim kwartale 2012 roku upływają czteroletnie kadencje szeregu rad programowych działających w spółkach publicznej radiofonii oraz w oddziałach terenowych Spółki Telewizja Polska SA. W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaprasza organizacje społeczne do zgłaszania kandydatów do rad programowych w spółkach mediów publicznych. 

Sposób powoływania rad programowych określa przepis zawarty w art. 28a ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, który stanowi: „Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Krajowa Rada; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów”.


fot. SFP 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która ma obowiązek wskazania do każdej z wyżej wymienionych rad programowych po pięciu kandydatów pragnie przy podejmowaniu decyzji rozważyć propozycje zgłaszane przez organizacje społeczne.

Przedstawione Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji propozycje kandydatur zostaną rozważone przy podejmowaniu ostatecznych uchwał o powołaniu nowych składów rad programowych. Zgłoszenia powinny zawierać CV kandydatów i ich pisemną zgodę na wybór do konkretnej rady programowej.
 
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia bieżącego roku na adres: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Departamentem Prezydialnym w Biurze KRRiT (tel. 22 597 30 37).
 
Terminy upływających kadencji rad programowych działających w wymienionych poniżej spółkach publicznej radiofonii oraz w oddziałach terenowych Spółki Telewizja Polska SA:

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku„Radio Gdańsk” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” SA- wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Merkury” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” SA - wrzesień 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” SA - październik 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „Radio Szczecin” SA - październik 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie„Radio Koszalin” SA - listopad 2012
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” SA - listopad 2012
Oddział TVP SA w Białymstoku - wrzesień 2012
Oddział TVP SA w Bydgoszczy - wrzesień 2012
Oddział TVP SA w Gdańsku- wrzesień 2012
Oddział TVP SA wKrakowie- wrzesień 2012
Oddział TVP SA wLublinie- wrzesień 2012
Oddział TVP SA w Łodzi- wrzesień 2012
Oddział TVP SA w Poznaniu- wrzesień 2012
Oddział TVP SA w Rzeszowie- wrzesień 2012
Oddział TVP SA w Warszawie- wrzesień 2012
Oddział TVP SA weWrocławiu- wrzesień 2012
Oddział TVP SA w Szczecinie - październik 2012
Oddział TVP SA wKatowicach - listopad 2012
  
 

 

 

KS
KRRiTV
Ostatnia aktualizacja:  2.08.2012
Zobacz również
Nowy prezydent Amerykańskiej Akademii Filmowej
TVP czeka na dokumenty
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll