PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
25 maja 2012 Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra Film, przewodniczący komisji), Tomasz Wołodźko (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła VI edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

Komisja dysponowała kwotą 1 617 566, 78 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (po 800 000 zł) oraz wpływy Odry-Film z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów (30 516, 78 zł). Z budżetu Konkursu zostały sfinansowane wydatki na honoraria dla ekspertów, którzy  oceniali projekty filmowe w II etapie Konkursu (12 950 zł).

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 17 filmów (5 filmów fabularnych, 11 filmów dokumentalnych i 1 film animowany), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości  5 418 011 zł (netto). Zgodnie z ostateczną decyzją Ministerstwa Finansów, którą Odra-Film otrzymała w czasie trwania Konkursu, wszystkie wkłady koprodukcyjne są opodatkowane podatkiem VAT.

Przed posiedzeniem Komisji Konkursowej producenci filmu fabularnego „Męskie wakacje” (V-Film, Schiwago Film Gmbh, Niemcy) i filmu dokumentalnego "Małe instrumenty" (Wymiatacze. pl  Sp. z o. o.) poinformowali o wycofaniu swoich filmów z Konkursu.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom.

Filmy fabularne:

1.    Fotograf, reż. Waldemar Krzystek (Yes To Film) – 984 000 zł

Filmy dokumentalne:

1.    Wrocław Vaclava Havla, reż. Paweł Woldan (Pado Studio Film) – 135 300 zł

2.    Albert Cinema, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Productions) –
         149 076 zł

3.    Lenartowicz – Wędrowiec z Wilna, reż. Krzysztof Rogulski (Studio Filmowe Kronika) – 147 600 zł

4.    Stanisław Skrowaczewski, reż. Henryk Urbanek (Dolnośląski Dom Filmowy) – 201 590, 78 zł


Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Komisja podjęła decyzję, że dodatkowe kwoty, o których możliwości uzyskania Odra-Film została poinformowana przed  25.05.2012 roku (pochodzące m. in. z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów) będą traktowane jako część budżetu VI DKF, a o ich rozdysponowaniu Komisja zadecyduje po wpłynięciu ich na konto Odry-Film.

Na VI Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 18 projektów (5 filmów fabularnych, 12 filmów dokumentalnych i 1 animowany). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena przez ekspertów) 17 projektów (nie przyjęła projektu 1 filmu dokumentalnego). Do III etapu został zakwalifikowany film dokumentalny „Winds of Armine”, który był w finale V DKF, ale nie otrzymał wkładu koprodukcyjnego.

Poniżej komisja podaje listę filmów - wraz z punktacją ekspertów - które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne i animowane).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):

1.    Fotograf, reż. Waldemar Krzystek (Yes To Film) – 61,3 pkt
2.   Genialny Polak, reż. Kordian Piwowarski (Grupa dr. A.R. Kwiecińskiego, Scopas   Medien AG (Niemcy) – 39,7 pkt
3.    Ja, Olga Hepnarova, reż. Tomas Weinreb, Peter Kazda (Media Brigade, Black Balance (Czechy) – 39 pkt
4.    Znowu w trasie, reż. Dominik Matwiejczyk (Paradox Film) – 32,3 pkt

Minimum kwalifikującego do III etapu konkursu nie otrzymały filmy:

1. Genialny Polak, reż. Konrad Piwowarski
2. Ja, Olga Hepnarova, reż. Tomas Weinreb, Peter Kazda
3. Znowu w trasie, reż. Dominik Matwiejczyk

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 37 pkt, maksimum – 60 pkt):

1.    Skrzyżowanie, reż. Bartłomiej Bartos (POP-TV) – 55 pkt
2.    Wrocław Vaclava Havla, reż. Paweł Woldan (Pado Studio Film) – 52 pkt
3.    Winds of Armine, reż. Nathalie Rosetti (Borak Films asbl) – 51,5 kt
4.    Albert Cinema, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Productions) – 50,5 pkt
5.    Mistrzowie drugiego planu, reż. Marcin Gałczyński (DBJ Media s.c.) – 50 pkt
6.    Salto, zapamiętajcie ten taniec, reż. Dorota Zgłobicka (Zbig Vision)  49 pkt
7.    Sztuka Natalii LL, reż Andrzej Sapija (Kamerovid) – 48 pkt
8.    Lenartowicz – wędrowiec z Wilna, reż. Krzysztof Rogulski (Studio Filmowe KRONIKA) – 48 pkt
9.    Stanisław Skrowaczewski, reż. Henryk Urbanek (Dolnośląski Dom Filmowy) – 39,5 pkt
10.    Łowiąc ryby w Qantab, reż. Julia Popkiewicz (Editing Brigade) – 34,5 pkt

Minimum kwalifikującego do III etapu konkursu nie otrzymały filmy:

1. Łowiąc ryby w Qantab, reż. Julia Popkiewicz

Filmy animowane (minimum kwalifikacyjne 44 pkt, maksimum – 70 pkt):

1.    Kreskostoria Polski, reż. Bartosz Kędzierski (Xantus S.A.) – 50 pkt

Wszystkie filmy, które zakwalifikowały się do III etapu Konkursu, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego, mogą ubiegać się o wkład koprodukcyjny w następnej edycji konkursu gdzie – zgodnie z regulaminem - będą oceniane od razu w III etapie.


GU
informacja prasowa
Ostatnia aktualizacja:  29.05.2012
Zobacz również
Filmowcy apelują do Ministra Kultury
Development – koszt ryzyka
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll