PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
2. MIEJSCE DEVELOPMENTU W TOKU PRODUKCJI Tradycyjnie rozumiany tok produkcji filmu składa się z następujących okresów: przygotowawczy, zdjęciowy, montażu i udźwiękowienia i prac końcowych. W praktyce dwa ostatnie okresy nazywa się zwyczajowo „postprodukcją”. J
Jakkolwiek niektórzy urzędnicy przyjmujący wnioski o dofinansowanie realizacji filmowo-telewizyjnych zżymają się na słowo postprodukcja (jako niepolski kolokwializm), warto może przypomnieć że to słowo jest np. w słowniku języka polskiego PWN i oznacza zespół czynności następujących po zakończeniu zdjęć, mający na celu przygotowanie wersji emisyjnej programu telewizyjnego lub kopii ekranowej filmu kinowego. Ponadto to określenie występuje w różnych przepisach (np. w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – „Usługi postprodukcyjne…”).


fot. AKPA

Zmodyfikowany i schematyczny tok produkcji filmu, w wersji skróconej (zasymilowanej z nomenklatury anglo-amerykańskiej), więc brzmi: preprodukcja (przygotowania), produkcja (zdjęcia), postprodukcja (końcowe opracowanie dźwięku I obrazu filmu, wykonanie materiałów wyjściowych). W kilku dostępnych w polskiej edycji językowej fachowych książkach,  jest mowa o takim właśnie toku produkcji, który poprzedza okres developmentu. Swoją drogą szkoda że tłumacze pozycji zachodnich takich jak „Sztuka produkcji filmowej” czy „Sztuka koprodukcji” oraz „Sztuka reżyserii filmowej” nie pokusili się o uzgodnienie terminów, gdyż pojawiają się w nich niekiedy neologizmy brzmiące niezgrabnie dla ucha, jak „przedakcja” czy „przedprodukcja”. Proponujemy więc ostatecznie „tok produkcji” w redakcji najczęściej stosowanej zarówno w literaturze zachodniej jak i języku potocznym – w języku angielskim i tłumaczeniu znaczeniowym – w następującej kolejności:

1.    Development (rozwój projektu)
2.    Preproduction (preprodukcja, okres przygotowawczy)
3.    Production– principal photography (okres zdjęciowy)
4.    Postproduction (postprodukcja, finalne opracowanie filmu )

O ile fazy nr 2-4 konkretnej realizacji można umiejscowić czasowo i w miarę dokładnie określić kalendarz harmonogramu całej produkcji w dniach kalendarzowych (np. preprodukcję rozpoczyna faktyczne rozpoczęcie przygotowań zmierzających do zdjęć, od momentu skierowania filmu do produkcji przez producenta) to o developmencie można tylko powiedzieć że może trwać kilka tygodni bądź nawet kilka lat. Jest to taki etap przygotowania filmu, który dopiero zmierza do uruchomienia zasadniczego procesu produkcyjnego.


fot. A. Kędzierska / SFP

3.    RODZAJE DEVELOPMENTÓW

Pojęcie developmentu brzmi prosto, ale gdy chwycimy za rogi diabła śpiącego w szczegółach, to okaże się że wstępna faza przygotowania filmu ma rozliczne rozgałęzienia pojęciowe, kompetencyjne i merytoryczne. Rozróżnia się więc development scenariuszowy obejmujący prace literackie, którego głównym podmiotem ( i beneficjentem ewentualnego wsparcia finansowego z programów PISF lub np. Media ) może być tylko osoba fizyczna - scenarzysta oraz development produkcyjny, zwany także producenckim, który – uwaga - może zawierać w sobie także development scenariuszowy (wówczas kluczowym podmiotem i beneficjentem ewentualnej dotacji jest producent/firma , która ma za zadanie także doprowadzić do powstania zalążka lub całości scenariusza i przedstawić koszty związane z jego przygotowaniem.

4.    ISTOTNE DZIAŁANIA W FAZIE DEVELOPMENTU

Ponieważ producent jest właścicielem praw majątkowych do filmu, na nim drzemią wszelkie prawa i obowiązki związane z wszechstronnym przygotowaniem filmu do produkcji – nie ujmując nic inspirującej roli scenarzysty lub reżysera (przy czym te zawody filmowe  mogą być – i często są - łączone ze sobą). Choć to może brzmi naiwnie bądź cynicznie, film business polega z grubsza na pozyskaniu pieniędzy na realizację możliwie jak najbardziej dochodowego przedsięwzięcia.   W sytuacji europejskiego (a więc i polskiego) filmowca (producenta, scenarzysty, reżysera) korzystającego także z publicznych grantów, element przyszłego zysku z eksploatacji filmu nie musi być, i nie jest , najważniejszym kryterium oceny tzw. pakietu producenckiego obejmującego scenariusz, kosztorys, harmonogram produkcji, listy intencyjne od partnerów i koproducentów, itp. Ale oceniającego dany projekt (decydenta, eksperta, itp.) należy przekonać że otrzymał do oceny możliwie jak najlepiej przygotowany tekst scenariusza przyszłego filmu i wszelkie materiały towarzyszące. Toteż najwięcej sił i środków producent przeznacza na tzw. opracowania literackie. Producent (bo on podpisuje wnioski o wsparcie finansowe) powinien dysponować jak najszerszą gamą argumentów uzasadniających sfinansowanie produkcji. Robi to sam, lub z reżyserem przyszłego filmu.

Działania podjęte podczas developmentu można więc podzielić nieco umownie (choć przeplatają się między sobą, jak wszystkie relacje artystyczne graniczące z organizacją) na następujące rodzaje:

1.    Prace literackie
2.    Prace organizacyjno-produkcyjne
3.    Prace towarzyszące.


Ciąg dalszy - w kolejny piątek w dziale Film Prof i Salonie FilmowymMichał J. Zabłocki
Portalfilmowy.pl
Ostatnia aktualizacja:  14.12.2013
Zobacz również
Polscy dokumentaliści zapraszają na debatę
Festiwal w Gdyni – nowa nazwa, formuła ta sama
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2020
Scroll