PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
WYDARZENIA
  30.06.2012
“Kichot” Jagody Szelc zakwalifikował się do kon­kursu dokumen­tal­nego w ramach 47. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fil­mowego w Kar­lowych Warach.

Oprócz krót­kometrażowej etiudy “Kichot” Jagody Szelc, studentki trzeciego roku PWS­FTviT w Łodzi, w kon­kur­sie dokumen­tal­nym znaj­dzie się jesz­cze jeden pol­ski akcent. To peł­nometrażowy film “Polish Illusions” w reżyserii Jacoba Dam­masa i Helge Ren­ner, będący polsko-​niemiecko-​duńsko-​francuską koproduk­cją.
Do tej pory jury festiwalu w Kar­lowych Warach było wyjąt­kowo hojne dla twór­ców pol­skiego dokumentu. Naj­lep­szym fil­mem dokumen­tal­nym, pod­czas zeszłorocz­nej edycji festiwalu, została uznana “Deklaracja nie­śmier­tel­no­ści” Mar­cina Koszałki.

47. edycja Międzynarodowego Festiwalu Fil­mowego w Kar­lowych Warach odbędzie się w dniach 29 czerwca — 7 lipca 2012. Wyświetlonych zostanie dziewięć pol­skich fil­mów, z czego aż siedem znalazło się w sek­cjach kon­kur­sowych. W kon­kur­sie głów­nym zobaczymy “Zabić bobra” w reżyserii Jana Jakuba Kol­skiego oraz polsko-​czeską koproduk­cję “Pol­ski film” Marka Naj­brta, zwycięzcy nagrody Pol­skiego Instytutu Sztuki Fil­mowej pod­czas 3. edycji festiwalu Off Plus Camera. W kon­kur­sie debiutów i sek­cji East of the West poświęconej fil­mom z Europy Środ­kowej i Wschod­niej, rywalizować będą ze sobą kolejne pol­skie filmy fabularne: “Bez wstydu” w reżyserii Filipa Mar­czew­skiego oraz “Yuma” Piotra Mularuka.


"Kichot", fot. www.kviff.com

Więcej infr­macji na temat nad­chodzącej edycji Międzynarodowego Festiwalu Fil­mowego w Kar­lowych Warach na stronie: http://​www​.kviff​.com
dd
Portalfilmowy.pl/organizatorzy
Ostatnia aktualizacja:  30.06.2012
Zobacz również
"Sensacyjne Lato Filmów" w Kołobrzegu
Wszyscy kochają Gierszała
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll