PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
17 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie ruszyła wystawa "Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji". Wystawa przedstawia dokumentację filmową i fotograficzną aktywności Akademii Ruchu w przestrzeni miejskiej w latach 1975-2011.

Akademia Ruchu (w składzie: Wojciech Krukowski, Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Cezary Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Krzysztof Żwirblis, Jarosław Żwirblis, Jan Pieniążek) jest unikatowym przykładem ugrupowania twórczego realizującego w latach 70. i 80. XX wieku program anonimowych interwencji o charakterze kontestacyjnym. Były to działania pozacenzuralne, prowadzone w różnych środowiskach (m.in. w Warszawie, Ciechanowie, Poznaniu, Łodzi, Oleśnicy, Ostródzie, Świnoujściu), niejednokrotnie w cyklach wielodniowych. W sumie Akademia zrealizowała w tym okresie ponad 100 wystąpień. Artyści Akademii stworzyli projekt "Telewizji osobistej" w społecznościach lokalnych w latach 80, oglądanej zamiast "Dziennika telewizyjnego". Znane sa również spontaniczne projekcje filmowe na ulicach Warszawy i innych miast.

-
Akademia Ruchu, performance "Tylko jedna godzina", fot. www.akademiaruchu.com

Praktyka ta od końca lat 70. po czas obecny konsekwentnie wzbogacana jest o inicjatywy, w wyniku których widz staje się współuczestnikiem, a nawet współtwórcą zdarzeń. Są to innowacyjne działania na rzecz ożywienia więzi środowiskowych, kreacji codzienności, oryginalnych form ekspresji społecznej - mówi współtwórca Akademii Ruchu, były dyrektor CSW i kurator obecnej wystawy, Wojciech Krukowski.

Swą aktywność miejską Akademia Ruchu kontynuowała w zmieniających się warunkach lat 90. i do chwili obecnej, tworząc zbiór ponad 200 projektów zrealizowanych podczas około 600 wystąpień w kraju i za granicą. Nakładem Akademii ukazały się interdyscyplinarne prace z zakresu sztuk audiowizualnych, jak "Film strukturalny" Reginy Cornwell.

W odróżnieniu od współczesnych, najczęściej dokamerowych manifestacji, pierwszymi widzami i uczestnikami akcji Akademii byli przechodnie, pasażerowie miejskiej komunikacji, mieszkańcy sąsiadujących domów. Ukryta kamera lub dyskretnie pracujący fotograf nie stanowili z zasady części społecznego przesłania akcji.


"Pancernik Potiomkin", fot. www.akademiaruchu.com

Na wystawie można zobaczyć m.in. relacje z happeningów, podczas których na ulicach np. umieszczano strzałki z różnymi słowami kontestującymi rzeczywistość. Członkowie grupy pod Mostem Poniatowskiego w świetle reflektorów samochodowych prezentowali także transparenty z oderwanymi fragmentami haseł. Na ekspozycji znalazła się również relacja z akcji, podczas której przedstawiciele grupy potykali się mijając zawieszone na ogrodzeniu transparenty z hasłami propagandowymi partii, co miało symbolizować sprzeciw wobec otaczającej rzeczywistości.

Równolegle Akademia Ruchu realizowała program teatru wizualnego, przedstawiając swoje spektakle i performanse w środowiskach teatru alternatywnego, a także muzeach sztuki i galeriach Europy, obu Ameryk i Japonii. Powodowało to, że większość komentarzy i opracowań przez długi czas dotyczyła tej sfery publicznej aktywności Akademii.

Zdecydowana większość (według wyliczeń organizatorów: 70%) eksponowanego w CSW materiału to unikatowe, realizowane ukrytą kamerą 16mm, zapisy anonimowych (przeprowadzonych zgodnie z zasadą partyzantki miejskiej - "uderz i uciekaj") akcji miejskich z lat 70. i 80. XX wieku. Dla celów długotrwałej ekspozycji dokumenty te należało przenieść na współczesne nośniki wideo, zachowując pewne cechy archiwalnego filmu.


"Uczty duchowe", fot. www.akademiaruchu.com

Istotną część wystawy stanowią także historyczne fotografie - niepoddane zabiegom "upiększającym" - eksponowane w formie ponad 200 wydruków. Poszczególne motywy akcji są opatrzone dwujęzycznym, wielkoformatowym komentarzem.

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

• 18 lutego 2012 i 21 kwietnia 2012, godz. 19:00, Budynek Laboratorium CSW - spektakl Akademii Ruchu "Chińska lekcja"
• 27 lutego 2012, godz. 19:00, Budynek Laboratorium CSW - performance Janusza Bałdygi "Flagi po-rzucone"
• 10 marca 2012, godz. 19:00, Budynek Laboratorium CSW - akcja Akademii Ruchu "Wykład II"
• 24 marca 2012, godz. 19:00, Budynek Laboratorium CSW - performance Jolanty Krukowskiej "Z drogi"
• 20 lutego 2012, godz. 18:30, KINO.Lab - pokaz filmu Andrzeja Sapiji "Akademia Ruchu"

W czasie trwania wystawy planowana jest także międzynarodowa konferencja poświęcona społecznemu kontekstowi kreatywnych działań w przestrzeni miejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.akademiaruchu.com

Wystawa czynna do 29 kwietnia 2012.
Kurator: Wojciech Krukowski.
Komitet Naukowy wystawy: Anda Rottenberg, Ryszard W. Kluszczyński, Łukasz Ronduda.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Jazdów 2
00-467 Warszawa
Tel: (ჼ 22) 628 76 83, 628 12 71-3, 628 64 08
Fax: (ჼ 22) 628 95 50
www.csw.art.pl

EJ
PAP
Ostatnia aktualizacja:  20.02.2012
Zobacz również
Nowości programowe OFF PLUS CAMERA 2012
Starcie gigantek w oscarowym wyścigu
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll