PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
NIEPODLEGŁOŚĆ
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
Niepodległość
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
KOMUNIKATY
  18.04.2016
13 kwietnia br. w Brukseli na Walnym Zgromadzeniu Society of Audiovisual Authors (SAA) SFP-ZAPA zostało powtórnie wybrane do Zarządu (Board of Directors) tej organizacji, otrzymując największą liczbę głosów.

Ponownie zostaliśmy wyróżnieni przez organizacje członkowskie, w uznaniu dla podejmowanych przez nas działań w strukturach SAA. Doceniono również nasz wkład w ochronę praw twórców na rynku krajowym oraz starania o kształt jak najlepszych regulacji prawnych w Europie.


Oprócz SFP-ZAPA członkami obecnego Zarządu SAA są następujące europejskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: SACD (Francja), La Scam (Francja), SGAE (Hiszpania), VG WORT (Niemcy), ALCS (Wielka Brytania), AIPA (Słowenia), VdFS (Austria).

Kadencja Zarządu jest trzyletnia.

 

Society of Audiovisual Authors (www.saa-authors.eu) jest stowarzyszeniem zrzeszającym 30 organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów audiowizualnych z 22 krajów europejskich. Do głównych zadań SAA należy ochrona i wzmacnianie praw majątkowych i osobistych autorów audiowizualnych (reżyserów i scenarzystów); zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia za każde korzystanie z ich utworów, przede wszystkim za eksploatację w Internecie; rozwijanie, promocja i ułatwianie członkom stowarzyszenia zarządzania prawami.

Ostatnia aktualizacja:  2.01.2017
Zobacz również
To co tworzymy jest naszą własnością
Rozszerzone zbiorowe licencjonowanie
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2019
Scroll