PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
INFORMACJE
Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich 18 stycznia 2018 r. podjął uchwałę o zawieszeniu procedury udzielania dofinansowań imprez filmowych, festiwali, nagród, wydawnictw, itp. w 2018 roku.
Zarząd Główny SFP niniejszym postanawia zawiesić w 2018 roku procedurę rozpatrywania wniosków związanych z udzielaniem przez SFP dofinansowań imprez filmowych, festiwali, nagród, wydawnictw, itp. Nie dotyczy to przedsięwzięć (imprezy filmowe, festiwale, itd.), na których realizację przewidziano środki finansowe w planie finansowym (budżecie) uchwalonym przez Zarząd Główny SFP na 2018 rok, jak również wsparcia udzielanego w ramach Programu „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”. Wszelkie wnioski o dofinansowanie, które nie zostały do dnia podjęcia niniejszej uchwały rozpatrzone przez Zarząd Główny SFP, uznaje się za odrzucone. Ponadto upoważnia się i zarazem zobowiązuje pracowników Biura SFP do nienadawania biegu wnioskom składanym w tym zakresie do Zarządu Głównego SFP i do pozostawiania ich bez rozpoznania jako bezprzedmiotowe.

Zawieszenie procedury nie dotyczy wniosków członków SFP występujących z prośbą o zapomogę z uwagi na trudną sytuację życiową, o dofinansowanie opieki lekarskiej, sanatoryjnej itp., które to wnioski będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

Informacja dla instytucji, które otrzymały dofinansowanie przed dniem 18 stycznia 2018 r.

Po zakończeniu przedsięwzięcia należy w ciągu 60 dni przesłać do SFP sprawozdanie z wyszczególnieniem informacji dotyczącej realizacji dofinansowania otrzymanego z SFP.


Do pobrania:


Aktualny szablon RAPORTU KOŃCOWEGO z realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego przez SFP

Ostatnia aktualizacja:  18.01.2022
Walne Zebranie Członków SFP 2022
Materiały do pobrania
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll