PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Stowarzyszenie Filmowców Polskich współpracuje z najważniejszymi instytucjami administracji publicznej, z instytucjami i organizacjami związanymi z branżą audiowizualną w Polsce i na świecie.
W KRAJU:

Ośrodki administracji państwowej, instytucje publiczne, spółki skarbu państwa
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Senat Rzeczpospolitej Polskiej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Telewizja Polska SA

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji


Instytucje i organizacje związane z branżą audiowizualną
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Filmoteka Narodowa
Narodowy Instytut Audiowizualny
Creative Europe Desk Polska
Legalna Kultura
Instytut Adama Mickiewicza
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
Krakowska Fundacja Filmowa
Pomorska Fundacja Filmowa
Muzeum Kinematografii w Łodzi
 
Stowarzyszenia i związki twórcze
Kreatywna Polska
Związek Producentów Audio-Video
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Związek Kompozytorów Polskich
Polska Rada Muzyczna
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
Związek Artystów Wykonawców
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji
Związek Polskich Artystów Plastyków
Związek Polskich Artystów Fotografików

Szkoły filmowe
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Szkoła Wajdy
Warszawska Szkoła Filmowa


2012, Nagrody CIFEJ  w Warszawie, na zdjęciu Jacek Bromski, fot. SFP

ZA GRANICĄ:


Stowarzyszenie współpracuje z kilkudziesięcioma pokrewnymi organizacjami na całym świecie, jest również członkiem ważnych organizacji międzynarodowych. Stowarzyszenie Filmowców Polskich i działająca przy nim komórka - ZAPA (Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych) są członkami najważniejszych i najbardziej skutecznych w działaniu organizacji międzynarodowych, zajmujących się szeroko pojmowaną twórczością audiowizualną, jej promocją, ochroną praw twórców i wspieraniem twórczości filmowej na rynkach lokalnym i globalnym. Są to:
poprzez SFP - FERA, FIPRESCI, CIFEJ
poprzez SFP- ZAPA - AGICOA, CISAC, EUROCOPYA, SAA

FERA (Fédération Europenne des Réalisateurs de l'Audiovisuel) - Europejska Federacja Reżyserów Filmowych, z siedzibą w Brukseli, reprezentuje ponad 11.000 twórców w 27 krajach. FERA, jako organizacja pozarządowa, bierze czynny udział w pracach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, OMPI, UNESCO, Eureka Audiovisuel. Wchodzi w skład Europejskiego Biura Kinematografii i Telewizji (BECT). Od chwili powstania w 1980 roku, FERA czynnie zajmuje się takimi zagadnieniami, jak rola kina europejskiego w świecie, prawami twórców, sprawami zharmonizowania praw autorskich i pokrewnych w pracach Komisji Europejskiej, problemami na styku przemysłu audiowizualnego a kultury. Prowadząc negocjacje w imieniu środowisk audiowizualnych z politykami, członkami rządów, parlamentarzystami europejskimi, członkami Komisji Europejskiej stara się przekonać ich do stworzenia spójnego systemu wspierania branży audiowizualnej w Europie. Ma na koncie udział w powstaniu ważnych dokumentów i programów, jak choćby Karta Praw Reżyserów, Dyrektywa "Telewizja bez granic", programy wspierania kinematografii narodowych w UE. Obecnie prowadzi kampanię na rzecz wprowadzenia Europejskiej Dyrektywy o Kinematografii.
Adres strony www.ferainfo.org  

CISAC (Confédération Internationale des Sociétes d'Auteurs et Compositeurs) jest jednym z najstarszych stowarzyszeń twórczych na świecie - istnieje od 1926 roku. Jest to organizacja pozarządowa z siedzibą w Paryżu i filiami w Singapurze i Buenos Aires. CISAC działa w interesie uznania i ochrony praw twórców. Skupia 199 stowarzyszeń twórczych z ponad stu krajów, reprezentując olbrzymią grupę ponad dwóch milionów twórców: kompozytorów, literatów, dramatopisarzy, autorów dzieł audiowizualnych i sztuk plastycznych. Głównymi celami działalności CISAC są: ochrona prawna twórców, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na poziomie prawodawstwa europejskiego.; zapewnienie ochrony i poszanowania praw autorskich i zbiorowego zarządzania; koordynacja działalności stowarzyszeń twórczych, promowanie i rozwój ich działalności; ostatnio - reprezentowanie interesów twórców w czasach społeczeństwa informacyjnego, czyli działania na rzecz identyfikacji i ochrony dzieł w obiegu wirtualnym.
Adres strony www.cisac.org

AGICOA (Association de Gestion Internationale Collective des Ouevres Audiovisuelles) -
Stowarzyszenie Międzynarodowego Zarządzania Dziełami Audiowizualnymi została założona w 1981 roku w Genewie. Jej głównym celem jest obrona praw producentów, zwłaszcza w dziedzinie retransmisji kablowej. Jako neutralna organizacja pozarządowa działa w wielu krajach na rzecz poszanowania praw majątkowych producentów - zajmując się egzekwowaniem, zarządzaniem i rozprowadzaniem wynagrodzeń producenckich. AGICOA operuje potężną bazą danych, zawierającą ponad 400.000 tytułów dzieł audiowizualnych, co umożliwia egzekwowanie należności z tytułu rozpowszechniania drogą kablową. Od maja 2002 członkiem Zarządu AGICOA jest prezes SFP Jacek Bromski.
Adres strony www.agicoa.org


CIFEJ - międzynarodowa organizacja założona w 1955 pod egidą UNESCO i UNICEF, z siedzibą w Montrealu, zajmująca się twórczością audiowizualną dla dzieci i młodzieży i im poświęcaną. Została powołana, aby promować tę twórczość, aby chronić godność dziecka w i poprzez środki przekazu, a także by dzięki nim wzbogacać rozwój najmłodszych. CIFEJ wspomaga produkcję i dystrybucję dzieł, które odzwierciedlają różnorodność kulturową i jej bogactwo poprzez rozmaite środki przekazu - kino, telewizję, multimedia i inne. SFP wraz z działającym w jego łonie Kołem Realizatorów dla Dzieci i Młodzieży jest aktywnym członkiem organizacji.
Adres strony www.cifej.com

FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) -
Międzynarodowa Federacja Prasy Filmowej, zrzesza stowarzyszenia krytyków filmowych i prasy filmowej. Istnieje od 1930 roku i ma siedzibę w Brukseli. FIPRESCI jest najbardziej cenioną organizacją tego rodzaju na świecie, a przyznawane przez nią nagrody na festiwalach w Cannes i Wenecji uznawane są za prestiżowe. Koło Piśmiennictwa przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich jest od wielu lat członkiem FIPRESCI.
Adres strony www.fipresci.org 


EUROCOPYA (European Federation of Joint Management Societies of Producers for Private Audiovisual Copying)  http://www.eurocopya.org/


SAA (Society of Audiovisual Authors)  http://www.saa-authors.eu/


WYBRANE FESTIWALE FILMOWE:


Festiwal Filmowy w Gdyni
Krakowski Festiwal Filmowy
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film"
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
Międzynarodowy Festiwal Etiuda i Anima
Festiwal Filmu i Sztuki "Dwa brzegi"
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej "Prowincjonalia" we Wrześni
Tarnowska Nagroda Filmowa
Festiwale Polskich Filmów w Los Angeles, Austin, Rochester, Seattle, Houston, Toronto, Vancouver, Ann Arbor
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Animator

Ostatnia aktualizacja:  17.01.2017
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Materiały do pobrania
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll