PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
ZAWODY FILMOWE
  26.09.2011
Grupa zdjęciowa, grupa produkcyjna
Praktyka produkcji filmowej wykształciła paraorganizację, uważaną w branży za zbiór osób o najwyższym stopniu skuteczności, tj. grupę zadaniową o nazwie grupa zdjęciowa (lub grupa produkcyjna) której stan zatrudnienia jest najwyższy w trakcie okresu zdjęciowego. Grupa ta, podlegająca formalnie producentowi i nieformalnie tzw. wielkiej trójce (reżyser, operator obrazu, kierownik produkcji, do której niekiedy dołącza się jako czwarty realizator - scenograf), składa się z tylu pracowników ile wymaga wykonanie końcowego zadania – tj. wyprodukowanie filmu. Wyjątkowość tej „grupy”, złożonej z najprzeróżniejszych fachowców z których każdy odpowiada za mniejszy lub większy zakres obowiązków, przypomina działanie skomplikowanego mechanizmu, którego ostateczne poprawne funkcjonowanie jest niemal zawsze skazane na sukces – elementy niesprawne szybko ujawniają swą nieprzydatność. Niemniej określenie zasad wzajemnej współpracy w tym mechanizmie wydaje się konieczne, zarówno dla uczestników przedsięwzięcia jak i dla producentów.

 

fot. A. Kędzierska / SFP

W polskiej kinematografii zakres czynności, prawa i obowiązki dla różnych funkcji w ekipie próbowały regulować w latach ubiegłych różne akty prawne, często na zasadzie prawa powielaczowego lub np. jako wewnętrzne rozporządzenia w wytwórniach filmowych; dotyczyły one zarówno produkcji fabularnej, jak i dokumentalnej, dubbingu, filmu animowanego, itp. Jednym z pierwszych zwartych regulaminów grupy zdjęciowej był projekt Edwarda Zajička, zatwierdzony przez Stanisława Albrechta, szefa Centralnego Urzędu Kinematografii (30.04.1952 r.). Następna wersja regulaminu powstała w 1956 roku, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Kinematografii (17.12.1956 r.). Kolejne regulaminy przygotowane przez m.in. w Naczelnym Zarządzie Kinematografii ewoluowały w kwestiach merytorycznych i formalnych, aż do najbardziej znanego w branży aktu – zarządzenia nr 16/73 Dyrektora Przedsiębiorstwa Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe” z dnia 18.12.1973 r.(za kadencji dyrektora Wiesława Bożyma)  z datą wejścia w życie 1.01.1974 r., „O wprowadzeniu  Regulaminu Grupy Zdjęciowej Filmu Fabularnego” , jako obowiązującego kierownictwa grup produkcyjnych.
Kolejne opracowanie, autorstwa m.in. niżej podpisanego, czeka na publikację przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych od 2009 roku – problemem jest konsekwentne przyjęcie koncepcji „kinematografii producenckiej”, gdzie reżyser jest najważniejszym twórcą i głównym autorem filmu, ale angażuje go producent (a nie odwrotnie). Rzecz jasna jakikolwiek nowy regulamin nie będzie aktem prawnym, lecz co najwyżej wskazówką, informacją i zaleceniem.
Michał J.Zabłocki
Ostatnia aktualizacja:  14.12.2013
Zobacz również
Polskie zawody filmowe cz. I (prawo)
Polskie zawody filmowe cz. III
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2021
Scroll