PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
Na rynku pojawiła się książka Michała J. Zabłockiego, która stanowi kompendium wiedzy o organizacji produkcji filmu fabularnego w Polsce. - Jeśli producentom czy kierownikom produkcji wydaje się, że wszystko, lub prawie wszystko, wiedzą o swoim zawodzie, to się gruntownie mylą – mówi autor. Diabeł bowiem tkwi w szczegółach.
Książka znanego kierownika produkcji, producenta i publicysty systematyzuje podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące funkcjonowania rynku filmowego w Polsce, omawia  zakres obowiązków i predyspozycji poszczególnych zawodów filmowych, stanowi także znaczny krok w procesie tworzenia polskiej teorii zarządzania produkcją filmową. "Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce" może być traktowana jako poradnik czy wręcz podręcznik dla szkół filmowych, z drugiej strony to  informator o rynku filmowym – o czynnych podmiotach produkcyjnych, dystrybutorach, sieciach kin, wytwórniach, o źródłach finansowania filmów fabularnych i wielu innych istotnych dla branży filmowej zagadnieniach. - To pozycja skierowana oczywiście głównie do tych którzy aspirują do miana producentów, producentów wykonawczych i kierowników produkcji. Jeśli bowiem wydaje im się że wszystko, lub prawie wszystko, wiedzą o swoim zawodzie, to się gruntownie mylą, i to chcę uświadomić, poświęcając jeden rozdział wybranym problemom prawno-autorskim, jeden - specyficznym pułapkom organizacyjnym związanym z przepisami prawa pracy i przepisów BHP oraz przypominając obowiązki członków grupy zdjęciowej najważniejszych realizatorów w ekipie, włącznie  z ich asystentami i technikami – mówi Michał J. Zabłocki w rozmowie z Portalfilmowy.pl. - Wydaje mi się, że wypełniam istotną lukę na rynku wydawniczym, co zauważyli moi utytułowani recenzenci, gdyż brak jest polskich autorów podejmujących trud przyswojenia np. podstawowych problemów postprodukcji ze schematami workflow włącznie.    
   
Dziesięciu rozdziałom towarzyszą cztery obszerne aneksy: wzór kompletnego kosztorysu filmu fabularnego, adresy szkół filmowych prowadzących kierunek organizacji produkcji, słownik terminologii branżowej z podziałem na różne dziedziny produkcji oraz encyklopedia zawodów filmowych. Książka "Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce" zdobyła uznanie autorytetu w tej dziedzinie - prof. Edwarda Zajička – oraz prof. Marka Hendrykowskiego. Zabłocki umieścił w aneksach encyklopedię zawodów filmowych, wzór kosztorysu filmu fabularnego oraz słownik pojęć filmowych dla różnych dziedzin realizacji filmu (reżyseria, produkcja, zdjęcia, scenografia itd.) gdyż, jak zauważył autor, nawet studenci szkół filmowych mają problemy z branżowymi określeniami i uporządkowaniem kolejności prac w toku produkcji.  - Nawet wśród działających wiele lat producentów obserwuję zastój w obserwacji  ewolucji techniki, toteż pokusiłem się także o omówienie tendencji w tej dziedzinie – dodaje autor.


Michał J. Zabłocki, fot. archiwum własne

Najszerzej opisuje Zabłocki problemy prawne i źródła finansowania produkcji w Polsce, korzystając zarówno z dostępnych oficjalnych źrodeł, ale także powołując się na precedensy, nierzadko pasjonujące w szczegółach dla osób zorientowanych w specyfice kinematografii.  Opisując reguły i zasady, często oparte na niepisanym i słabo rozeznanym obyczaju lub na intuicji producenta, podkreśla prototypowy charakter każdego filmu, niepodobnego w realizacji do innych,  mającego swoje niepowtarzalne problemy do rozwiązania. 

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Wojciech Marzec, które coraz częściej inwestuje w publikacje poświęcone rodzimej branży filmowej. Autor nie wyklucza kontynuowania prac i kolejnej pozycji wydawniczej, co na suchym rodzimym gruncie wiedzy o produkcji filmowej wydaje się pomysłem uzasadnionym.


Anna Wróblewska
Portalfilmowy.pl
Ostatnia aktualizacja:  3.03.2014
Zobacz również
Książka o scenografii. Allan Starski zdradzi sekrety
Zmarł Edmund Niziurski
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll