PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU

Jan Szabela

Jan Szabela
Filmografia
 ZDJĘCIA (16)
1988
Litymbrjon
Zdjęcia
1988
Dawni kronikarze zapisali...
Zdjęcia
1984
Artura Grottgera opowieść o powstaniu styczniowym
Zdjęcia
1984
Co jeść i dlaczego
Zdjęcia
1984
Trochę cybernetyki
Zdjęcia
1983
Życie, męczeństwo i śmierć
Operator zdjęć specjalnych
1982
Ciekłe kryształy
Zdjęcia
1982
Jeszcze czekam...
Operator zdjęć specjalnych
1982
Ostatnie wakacje
Operator zdjęć specjalnych
1981
Cząstki wodoru
Zdjęcia
1981
Dokumentacja 1913-1981
Współpraca operatorska
1979
Żywe srebro
Operator zdjęć specjalnych
1978
Kobiety pracujące
Operator zdjęć specjalnych
1978
Wielość rzeczywistości Leona Chwistka
Operator zdjęć specjalnych
1977
Feliks Dzierżyński
Zdjęcia
1976
Dołki
Zdjęcia
 PION REŻYSERSKI (1)
1988
Europa II
Współpraca
 EFEKTY SPECJALNE (1)
1976
Za ciosem
Efekty specjalne
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll