PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU

Stefan Karliński

Stefan Karliński
Filmografia
 PION REŻYSERSKI (37)
1986
Podstawy rehabilitacji narządu ruchu w wieku rozwojowym
Reżyser
1985
Autotransplantacja miąższu śledziony
Reżyser
1983
I ty możesz uratować człowieka
Reżyser
1983
Opatrywanie ran i tamowanie krwawień
Reżyser
1983
Operowanie wrodzonej niedrożności dróg żółciowych
Reżyser
1983
Osobiste sanitarne wyposażenie żołnierza
Reżyser
1983
Pierwsza pomoc w oparzeniach i odmrożeniach
Reżyser
1983
Rozpoznanie na szczeblach taktycznych
Reżyser
1983
Sztuczne oddychanie i zewnętrzne uciskanie serca
Reżyser
1982
Czynnościowe leczenie złamań
Reżyser
1982
Przeszczepianie moczowodów u dzieci
Reżyser
1982
Wycięcie guza śródpiersia
Reżyser
1982
Wycięcie płata dolnego płuca lewego
Reżyser
1982
Operacja zaćmy z płatkiem twardówki
Reżyser
1981
Dekortykacja płuca
Reżyser
1981
Odprowadzanie jelitowe moczu
Reżyser
1981
Operacyjne leczenie pęcherza
Reżyser
1981
Podstawy radioizotopowej angiokardiografii ilościowej
Reżyser
1981
Pyelolithotomia
I Asystent reżysera, II Reżyser
1980
Częściowe wycięcie nerki sposobem Williams'a
Reżyser
1980
Hemodilucja i szew mechaniczny w resekcji żołądka
Reżyser
1980
Operacja moczowodów
Reżyser
1980
Operacja torbieli
Reżyser
1980
Pierwsza pomoc w urazach narządu ruchu
Reżyser
1980
Pobieranie osocza, czyli plazmofereza
Reżyser
1980
Zespolenie złamania szyjki kości udowej z dostępu tylnego
Reżyser
1979
Laser w chirurgii
Reżyser
1978
Operacja żuchwy
Reżyser
1977
Epifizektomia i tylne usztywnienie kręgosłupa z rozwórką Harringtona w leczeniu skoliozy
Reżyser
1977
Odnerwianie nadnercza
Reżyser
1977
Operacja guza przysadki mózgowej
Reżyser
1977
Sympatektomia lędźwiowa
Reżyser
1977
Twardówkowa rekonstrukcja kąta przesączania
Reżyser
1977
Wszczepianie soczewek wewnatrzgałkowych
Reżyser
1977
Zastosowanie szwów Juvara w prostaktomii
Reżyser
1977
Zewnętrzne dociskowe zespolenie kości
Reżyser
1975
Szczepienie soczewek wewnętrzgałkowe
Reżyser
 ZDJĘCIA (32)
1987
Z papierosem czy bez ?
Zdjęcia
1987
Z papierosem czy bez?
Zdjęcia
1986
Podstawy rehabilitacji narządu ruchu w wieku rozwojowym
Zdjęcia
1983
I ty możesz uratować człowieka
Zdjęcia
1983
Opatrywanie ran i tamowanie krwawień
Zdjęcia
1983
Operowanie wrodzonej niedrożności dróg żółciowych
Zdjęcia
1983
Osobiste sanitarne wyposażenie żołnierza
Zdjęcia
1983
Pierwsza pomoc w oparzeniach i odmrożeniach
Zdjęcia
1983
Rozpoznanie na szczeblach taktycznych
Zdjęcia
1983
Sztuczne oddychanie i zewnętrzne uciskanie serca
Zdjęcia
1982
Przeszczepianie moczowodów u dzieci
Zdjęcia
1982
Wycięcie płata dolnego płuca lewego
Zdjęcia
1982
Operacja zaćmy z płatkiem twardówki
Zdjęcia
1981
Dekortykacja płuca
Zdjęcia
1981
Odprowadzanie jelitowe moczu
Zdjęcia
1981
Operacyjne leczenie pęcherza
Zdjęcia
1981
Podstawy radioizotopowej angiokardiografii ilościowej
Zdjęcia
1981
Pyelolithotomia
Zdjęcia
1980
Hemodilucja i szew mechaniczny w resekcji żołądka
Zdjęcia
1980
Operacja torbieli
Zdjęcia
1980
Pierwsza pomoc w urazach narządu ruchu
Zdjęcia
1980
Pobieranie osocza, czyli plazmofereza
Zdjęcia
1980
Zespolenie złamania szyjki kości udowej z dostępu tylnego
Zdjęcia
1978
Operacja żuchwy
Zdjęcia
1977
Epifizektomia i tylne usztywnienie kręgosłupa z rozwórką Harringtona w leczeniu skoliozy
Zdjęcia
1977
Odnerwianie nadnercza
Zdjęcia
1977
Operacja guza przysadki mózgowej
Zdjęcia
1977
Sympatektomia lędźwiowa
Zdjęcia
1977
Twardówkowa rekonstrukcja kąta przesączania
Zdjęcia
1977
Wszczepianie soczewek wewnatrzgałkowych
Zdjęcia
1977
Zastosowanie szwów Juvara w prostaktomii
Zdjęcia
1977
Zewnętrzne dociskowe zespolenie kości
Zdjęcia
 SCENARIUSZ (12)
1987
Z papierosem czy bez ?
Scenariusz
1987
Z papierosem czy bez?
Scenariusz
1986
Podstawy rehabilitacji narządu ruchu w wieku rozwojowym
Scenariusz
1982
Czynnościowe leczenie złamań
Scenariusz
1982
Przeszczepianie moczowodów u dzieci
Scenariusz
1982
Wycięcie guza śródpiersia
Scenariusz
1982
Operacja zaćmy z płatkiem twardówki
Scenariusz
1981
Podstawy radioizotopowej angiokardiografii ilościowej
Scenariusz
1980
Częściowe wycięcie nerki sposobem Williams'a
Scenariusz
1980
Hemodilucja i szew mechaniczny w resekcji żołądka
Scenariusz
1980
Operacja moczowodów
Scenariusz
1980
Pobieranie osocza, czyli plazmofereza
Scenariusz
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll