PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU

Agnieszka Odorowicz

Agnieszka Odorowicz
URODZONA: 15 grudzień 1974, Katowice
Filmografia
 PRODUKCJA (3)
2022
Zadra
Producent
2021
To musi być miłość
Producent
2017
Narzeczony na niby
Producent
Opis
Urodzona w 1974 roku w Katowicach. Absolwentka i pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 3 października 2005 r. roku pełni funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 16 lipca 2010 r., w wyniku dwuetapowego konkursu, ponownie powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na to stanowisko.

15 grudnia 2004 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów na Przewodniczącą Zespołu do Spraw Strategii Rozwoju Radiofonii i Telewizji, w wyniku prac którego do konsultacji społecznych skierowany został uzgodniony międzyresortowo projekt Strategii Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020.

Od 2 sierpnia 2004 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiedzialna za sprawy prawne, ekonomiczne i europejskie, w tym prawo autorskie, media i film, planowanie i wykonanie budżetu, prace legislacyjne, wdrażanie NSRK i fundusze strukturalne. Odpowiedzialna m.in. za projekt i prace parlamentarne dot. ustawy o opłatach abonamentowych (RTV), ustawę o kinematografii, nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawę budżetową dla cz. 24 w 2005 r. Wszystkie prace parlamentarne zostały ukończone z powodzeniem, a ustawy uchwalone przez Parlament.

Od 3 czerwca 2003 r. - Pełnomocnik Ministra Kultury ds. Funduszy Strukturalnych (prace programowe i legislacyjne w sferze funduszy strukturalnych, negocjacje z Komisją Europejską dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych na realizację inwestycji w kulturze i pomocy publicznej). Autorka i współautorka artykułów naukowych i książek, członek zespołu przygotowującego Narodową Strategię Rozwoju Kultury.

Od 2001 r. pracownik w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (prowadzenie zajęć z analizy sprzedaży, marketingu terytorialnego, zarządzania w kulturze). Od 1.09.2002 r. także Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia CRIP i Dyrektor Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 1 stycznia 1998 r. do 2 lipca 2004 r. wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Sztuki w Krakowie. Dyrektor artystyczny Studenckiego Festiwalu Piosenki, pomysłodawczyni i wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego (do 2003 r.). Autorka i współautorka scenariuszy programów telewizyjnych i koncertów, producentka ponad 20 programów telewizyjnych (koncerty i programy).

Współautorka publikacji na temat ekonomii kultury.

Wyróżnienia: Odznaczona za zasługi dla kultury odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz regionalnymi.

Zainteresowania: Film, piosenka artystyczna, teatr, marketing, reklama i fundusze strukturalne.
PISF
opis redakcji
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll