PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
NIEPODLEGŁOŚĆ
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
Niepodległość
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
KSIĄŻKI FILMOWE
plakat:
Pod redakcją Barbary Gizy i Piotra Zwierzchowskiego
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Warszawa, 2016
stron: 320
Profesor Aleksander Jackiewicz był wielką osobistością polskiego kina. Humanista, erudyta, zawsze nienagannie ubrany, człowiek wielkiej wiedzy i kultury osobistej. Był wielkim znawcą kina (kierował Instytutem Sztuki PAN, wykładał w łódzkiej Szkole Filmowej), także powieściopisarzem oraz fantastycznym gawędziarzem (jego „Latarnia Czarnoksięska” to był jeden z najlepszych cykli poświęconych X Muzie w historii naszej telewizji). Jego pasją było badanie bliskich związków kina i literatury, to im poświęcił większość swoich książek („Film jako powieść XX wieku”, „Niebezpieczne związki literatury i filmu”, „Historia literatury w moim kinie”). Był krytykiem, którego głos znaczył wiele (znakomite cztery tomy „Mojej filmoteki”), ale i niezwykle ciekawym teoretykiem, prezentującym nieraz dość oryginalne, a zarazem kontrowersyjne poglądy („Antropologia filmu”, „Fenomenologia kina”) oraz wnikliwym historykiem kina, zainteresowany szczególnie początkami kinematografu („Moja historia kina. Tom I – Kino prymitywne”).

„Dziś może nie tyle zapomniany, ile wpisany bardziej w przeszłość niż teraźniejszość” – piszą o Profesorze redaktorzy tomu mu poświęconego, Barbara Giza i Piotr Zwierzchowski. I dodają, że Profesor „pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii polskiego filmoznawstwa i krytyki filmowej”. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, a tom mu poświęcony, utwierdza mnie w tym przekonaniu. Książka  jest solidna (imponująca bibliografia prac jej bohatera), pomimo wielości autorów, wartko się ją czyta, zwłaszcza teksty Teresy Rutkowskiej („Film – początek romansu”), Ewy Mazierskiej („Aleksander Jackiewicz – publiczny intelektualista PRL-u”) czy Darii Mazur („Między modernizmem, socrealizmem a melodramatem – trzy nurty powieściopisarstwa Aleksandra Jackiewicza”). Kolejne tomy tej niezwykle cennej serii („Polscy krytycy filmowi”) poświęcone będą: Krzysztofowi Teodorowi Toeplitzowi, Bolesławowi Michałkowi, Krzysztofowi Mętrakowi, Zygmuntowi Kałużyńskiemu, Marii Kornatowskiej
Jerzy Armata
opis redakcji
  10.04.2016
Dwaj ludzie z szafą. Historia pewnej etiudy
Dymny. Życie z diabłami i aniołami
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2019
Scroll