Szanowni Państwo,
informujemy o inicjatywie podjętej przez Członków SFP, którzy przygotowali list z apelem do Prezesa SFP Jacka Bromskiego o pozostanie na stanowisku do końca kadencji, na którą został wybrany na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SFP z dnia 21.05.2022 roku. W związku z wyraźną prośbą inicjatorów w załączeniu przekazujemy treść pisma. Złożenie swojego poparcia i podpisu jest dobrowolne.
Warszawa, 9 kwietnia 2024
Pan
Jacek Bromski
Prezes SFP


       Szanowny Panie Prezesie, drogi Jacku,

    Z niedowierzaniem i konsternacją przyjęliśmy informację o Twojej planowanej rezygnacji z mandatu prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Nie rozumiemy i nie możemy zaakceptować tej decyzji. Wiemy, że walka o regulacje prawne dotyczące naszych tantiem z internetu spotkała się z działaniami wymierzonymi w SFP i bezpośrednio w Ciebie. Nasze Stowarzyszenie jest jedyną tak silną organizacją środowiskową, która w przeszłości wywalczyła dla nas tak wiele, a teraz ponownie podjęła działania, aby Polska nie była jedynym krajem na mapie Europy, w którym artyści nie dostają należnych im tantiem.

      Wiemy, że światowe korporacje mają nieograniczone środki i wpływy polityczne, używają najdroższych lobbystów i agencje piarowe, aby tylko odsunąć w czasie obowiązki wynikające z dyrektywy UE. Czas pokazał, że Twoje starania i słuszne żądania Stowarzyszenia odniosły skutek. W ostatnich dniach Minister Kultury zobowiązał się do przywrócenia zapisów do projektu ustawy.

      Zapowiada się więc kolejny sukces nas wszystkich. Także Twój. Dlaczego więc mielibyśmy się zgadzać na Twoje odejście? SFP jest niezależną organizacją pozarządową. Żeby to osiągnąć, przeszliśmy długa drogę. Żadne partie polityczne, ani zewnętrzne instytucje i organizacje nie powinny ingerować w wewnętrzne sprawy naszego Stowarzyszenia. Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków przedstawiłeś nam Twój program działania na cztery lata. Wybraliśmy Cię ogromną większością głosów. Uważamy, że nasza demokratycznie wyrażona wola powinna zostać uszanowana i zarówno Ty, jak i Zarząd Główny, powinniście pracować do końca kadencji.

Mamy nadzieję, że nasz głos wpłynie na zmianę Twojej decyzji.
W celu wyrażenia poparcia prosimy o wypełnienie pól zaznaczonych na czerwono a następnie kliknięcie na przycisk "popieram":
imię
nazwisko
nr legitymacji członkowskiej
POPIERAM
POPIERAM