PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
1994

Zawsze wierni

Dokumentalny, Polska, 39 min
plakat: Zawsze wierni
Reżyseria: Andrzej Brzozowski
Scenariusz:
Opis filmu
W kościele św. Jacka na warszawskiej Starówce umieszczono w latach siedemdziesiątych tablice poświęcone pamięci czterech generałów, komendantów Armii Krajowej - Michała Tokarzewskiego, Stefana Grota Roweckiego, Tadeusza Bora-Komorowskiego i Leopolda Okulickiego. W filmie przedstawione zostały mało znane fragmenty ich życiorysów . Pierwszy z bohaterów gen. Michał Tokarzewski urodził się we Lwowie i z tym miastem związany był przez całe życie. Już jako student medycyny w Krakowie został członkiem PPS. Po latach powie, że socjalizm pojmował wówczas w kategoriach ludzkich, chrześcijańskich, nie materialistycznych, dialektycznych, czy marksistowskich. W Krakowie też wstąpił do Związku Strzelców i stamtąd wyruszył na wojnę. Za odmowę przysięgi na wierność Austrii został internowany i aresztowany. Po zwolnieniu z więzienia rozpoczął działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku wystąpił z PPS i związał się z Polskim Towarzystwem Teozoficznym, a następnie z ruchem wolnomularskim. Był czcigodnym bratem w loży "Św. Graala" - stąd też wzięło się jego zakonne imię Torwid. Kilka lat po I wojnie awansował do stopnia generała brygady i został dowódcą 19 dywizji piechoty w Wilnie. Tuż przed następną wojną, ze wschodnich kresów przeniesiono go na stanowisko dowódcy VII Okręgu Wojskowego w Toruniu, najbardziej zagrożonego odcinka. W czasie kampanii wrześniowej podczas działań wojennych armii "Poznań" i "Comone" był dowódcą etapów, a później straży tylnej oddziałów wycofujących się do Warszawy. Do stolicy przedarł się 19 września. Jeszcze przed kapitulacją Warszawy zgłosił się do gen. Juliusza Rómmla, wyrażając gotowość zorganizowania zbrojnego oporu narodu przeciwko okupantom. Zbiegło się to z rozkazem Naczelnego Wodza przywiezionym do oblężonego miasta, powierzającym to zadanie gen. Rómmlowi. Ten przekazał pełnomocnictwo gen. Tokarzewskiemu. Tak powstała organizacja pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski, przekształcona później w Związek Walki Zbrojnej, a Torwida mianowano dowódcą jego lwowskiego odcinka. W 1940 roku został aresztowany przez władze radzieckie. Nie rozpoznano go jednak i z więzienia w Dniepropietrowsku przewieziono do więzienia pod Archangielskiem. Wkrótce został zidentyfikowany przez NKWD. Otrzymał propozycję kolaboracji. Gdy odmówił, trafił na Łubiankę. W 1941 roku został dowódcą 6 dywizji piechoty Armii Polskiej w ZSRR, a w 1943 roku zastępcą dowódcy wojsk polskich na Bliskim Wschodzie. Po wojnie osiadł na Wyspach Brytyjskich. Zachowała się jego korespondencja w poszukiwaniu pracy w Anglii. Zmarł w 1964 roku w Casablance, pochowany jest w Londynie. W filmie przedstawione zostały równie obszerne fragmenty biografii pozostałych komendantów największej podziemnej armii w okupowanej Europie, ilustrowane materiałami pochodzącymi z archiwów rodzinnych, Instytutu Historycznego im. Władysława Sikorskiego w Londynie, ze zbiorów prywatnych i państwowych
TVP
opis redakcji
Dane produkcji
ROK PRODUKCJI:
1994
KRAJ PRODUKCJI:
Polska
RODZAJ / GATUNEK:
Dokumentalny
PRODUKCJA:
Studio Filmowe KRONIKA
DOFINANSOWANIE:
Agencja Produkcji Filmowej
Dane techniczne
CZAS:
39 min
OBRAZ:
kolor
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2023
Scroll