PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
Aktorzy Polscy
Filmowcy Polscy
MENU
BAZA WIEDZY
PRODUCENCI
Proces przekształceń własnościowych przewidzianych w Ustawie o kinematografii dobiegł końca. Ostatnia z instytucji filmowych, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, została w końcu instytucją kultury.
Trudno doszukać się tej informacji na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odnajdujemy ją w końcu w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziennikach Urzędowych jako Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 grudnia 2012 roku.


Siedziba WFDiF, fot. SFP

"Z dniem 1 stycznia 2013 roku tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych", czytamy w zarządzeniu. Dokument informuje, że przedmiotem działania WFDiF jest edukacja i upowszechnianie kultury filmowej. Nacisk zostaje więc przeniesiony z produkcji filmowej na działalność otwartą, skierowaną do obywateli. Oczywiście nie oznacza to jednak, że Wytwórnia ograniczy produkcję filmów - przypomnijmy, że to właśnie przy Chełmskiej powstały w ostatnich latach filmy takie, jak "Róża", "Lincz" czy "Różyczka".

Na posiedzeniu Komisji Kultury w Sejmie 5 grudnia 2012 Minister Kultury przedstawił swoje plany uczynienia z WFDiF instytucji upowszechniającej wiedzę o świecie filmu. WFDiF ma zostać przekształcone w Polskie Centrum Kinematografii z muzeum polskiej sztuki filmowej oraz Cinemateką, czyli biblioteką zdigitalizowanych polskich filmów. W skład PCK będą wchodziły: część edukacyjno-wystawiennicza połączona z ekspozycją dekoracji i kostiumów; cyfrowa biblioteka filmów, "przedszkole filmowe" dla uczniów gimnazjów i liceów, kino efektowe, Akademia Filmu Polskiego, a także magazyn dla instytucji teatralnych i filmowych, gdzie będą gromadzone elementy scenografii, rekwizyty i kostiumy.

Ustawa o kinematografii nakładała na tzw. instytucje filmowe obowiązek przekształcenia do końca 2010 roku. Zarządzeniem ministra kultury termin ten został przesunięty na koniec grudnia 2012. Co istotne, niektóre zasłużone instytucje otrzymały szansę na przekształcenie w instytucje kultury, a nie jak to było ujęte w Ustawie w spółkę skarbu państwa. Wytwórnia skorzystała z tego rozwiązania.


Anna Wróblewska
www.portalfilmowy.pl
  10.01.2013
Cztery Kopuły filmowych marzeń
Przekształcenia instytucji filmowych - finał
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2022
Scroll