PORTAL
start
Aktualności
Filmy polskie
Box office
Baza wiedzy
Książki filmowe
Dokument
Scenarzyści
Po godzinach
Blogi
Konkursy
SFP
start
Wydarzenia
Komunikaty
Pożegnania
Zostań członkiem SFP
Informacje
Dla członków SFP
Kontakt
ZAPA
www.zapa.org.pl
Komunikaty
Informacje
Zapisy do ZAPA
Kontakt
KINO KULTURA
www.kinokultura.pl
Aktualności
Informacje
Repertuar
Kontakt
STUDIO MUNKA
www.studiomunka.pl
Aktualności
Informacje
Zgłoś projekt
Kontakt
AKTORZY POLSCY
www.aktorzypolscy.pl
Aktualności
Informacje
Szukaj
Kontakt
FILMOWCY POLSCY
www.filmowcypolscy.pl
Aktualnosci
Informacje
Szukaj
Kontakt
MAGAZYN FILMOWY
start
O magazynie
Kontakt
STARA ŁAŹNIA
www.restauracjalaznia.pl
Aktualności
Informacje
Rezerwacja
Kontakt
PKMW
start
Aktualności
Filmy
O programie
Kontakt
Portal
SFP
ZAPA
Kino Kultura
Studio Munka
Magazyn Filmowy
Stara Łaźnia
PKMW
MENU
„Dwa lata bez dyrektywy ws. prawa autorskiego. Co dalej z tantiemami z internetu dla filmowców?” - pod takim hasłem odbyła się 6 czerwca konferencja SFP ZAPA w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli: Jacek Bromski - reżyser, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich; Karina Kleszczewska - operatorka, wiceprezeska Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC; Grzegorz Łoszewski - scenarzysta, zarząd Gildii Scenarzystów Polskich i Dominik Skoczek - dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych.

fot. Wojciech Olkuśnik/East News/SFP


ZOBACZ NAGRANIE Z KONFERENCJI:Na poczatku konferencji Jacek Bromski - reżyser, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Dominik Skoczek - dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych przypomnieli zgromadzonym jak bardzo ważna dla twórców jest nowelizacja ustawy o prawie autorskim. Jej celem jest wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dalej „dyrektywą DSM”) regulującej m.in. kwestię wynagrodzenia za eksploatację filmów w internecie. Dyrektywa DSM jest odpowiedzią Unii Europejskiej na aktualne wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych w obszarze prawa autorskiego, który zmienia sposób, w jaki tworzy się, produkuje i eksploatuje utwory. „Dystrybucja filmowa w znacznej mierze przeniosła się do internetu. Ta zmiana wymaga wdrożenia do polskiego prawa nowelizacji unijnej dyrektywy w sprawie prawa autorskiego. Na początku, za sprawą MKiDN, działania szły do przodu, ale od kilku miesięcy rząd się wstrzymuje, a Polsce wkrótce będą groziły wielomilionowe kary od Unii Europejskiej" – mówił Bromski.

Dominik Skoczek oznajmił, że w ramach implementacji dyrektywy DSM, tantiemy za eksploatację VOD zostały wprowadzone m.in. w Belgii, Holandii, Słowenii czy na Litwie. Również Szwajcaria, przyjęła przepisy dot. wynagrodzeń tantiemowych za internet. Podobne rozwiązania obowiązują już od wielu lat we Francji, w Hiszpanii, Włoszech i Estonii. „Szczególnie dziwi nas bezczynność rządu, który nie chce wspierać polskich twórców i przyjąć rozwiązań powszechnych w Europie i na świecie. Tantiemy jako uzupełniające wynagrodzenie są klasycznym przykładem funkcjonowania branży filmowej. Przy produkcji, wymagającej wielkich nakładów finansowych, nie wypłaca się od razu całkowitego wynagrodzenia dla twórcy, ale pozostawia część jego uiszczenia na kolejnym etapie, gdy film jest szeroko eksploatowany i dystrybuowany” – mówił Dominik Skoczek.


Jacek Bromski przedstawił krótką historię tantiem, które zgodnie z polskim prawem odprowadzają stacje telewizyjne, kina, dystrybutorzy płyt DVD. Platformy streamingowe nie są dotąd objęte tym obowiązkiem, co daje im przewagę ekonomiczną nad innymi dystrybutorami. Dodatkowo serwisy streamingowe odbierają widzów telewizjom i kinom. Tracą na tym przede wszystkim twórcy, którzy otrzymują w związku z tym dużo niższe tantiemy z tradycyjnych źródeł, a nie otrzymują nic w zamian.


W dalszej części dyskusji skupiono się na platformie Netflix, która w opinii panelistów konferencji prowadzi zintensyfikowane działania lobbingowe przeciwko nowelizacji ustawy, na czele z zeszłoroczną wizytą jej szefa Reeda Hastingsa w Polsce. To do naszych władz należy jednak decyzja czy w tych ogromnych zyskach, jakie platformy streamingowe osiągają w naszym kraju, udział będą̨ mieć także polscy twórcy czy pozostaną̨ one jedynie w rękach zagranicznych korporacji. "Warto wspomnieć, że rynek VOD osiąga w Polsce przychody na poziomie już 2,5 miliarda złotych rocznie, w tym samym czasie polscy filmowcy otrzymują z tego tytułu dokładnie 0 zł tantiem" - mówił Dominik Skoczek.


W opinii Grzegorza Łoszewskiego - scenarzysty, członka zarządu Gildii Scenarzystów Polskich, platformy streamingowe czerpią zyski z cudzej własności intelektualnej jaką jest dzieło filmowe, a następnie inwestują je jedynie w swój rozwój, w podziale środków pomijając zupełnie twórców. Traci na tym cała polska branża filmowa i polska gospodarka. Zyski te bowiem nie podlegają w Polsce żadnemu opodatkowaniu. Ustawa gwarantując twórcom tantiemy, zapewnia też polskiej gospodarce wpływy do budżety w postaci podatków. „Uświadommy sobie skalę naszych żądań. Mówimy o 2,5 miliarda złotych rocznie przychodów platform streamingowych. My oczekujemy tylko 1,5 % tej sumy dla polskich twórców. Nie chcemy nic ekstra, tylko to co się należy w obszarze dystrybucji internetowej. Upominamy się o rodzaj sprawiedliwości ekonomicznej. O to toczy się ta gra" - oznajmił Łoszewski.


Zdaniem Kariny Kleszczewskiej - operatorki, wiceprezeski Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC jedyną gwarancją sprawiedliwego udziału w zyskach jest zapewnienie odpowiedniego, proporcjonalnego i niezrzekanego wynagrodzenia za eksploatację filmów w Internecie na poziomie ustawowym. Na jego wdrożenie czekają̨ z niecierpliwością nie tylko operatorzy, ale również reżyserzy, scenarzyści, aktorzy i całe środowisko filmowe.


Na koniec konferencji przedstawiono plany twórców filmowych ws. działań wobec bezczynności polskiego rządu. Po pierwsze, filmowcy czekają na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Po drugie, 14 czerwca o godz. 12:00 przed KPRM odbędzie się protest scenarzystów i innych twórców w solidarności z kolegami amerykańskimi, ale imperatywem jest również podniesienie polskiego problemu,  o którym mówiono na konferencji. Po trzecie, jeśli do września nie zostanie wdrożona do polskiego prawa unijna dyrektywa, do sądu złożony zostanie akt oskarżenia wobec polskiego rządu, dotyczący wyrówniania strat twórców od momentu wdrożenia dyrektywy w UE i natychmiastowego uregulowania prawa w Polsce.


***


Kalendarium procesu legislacyjnego:

 

20 czerwca 2022 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpoczęły się konsultacje publiczne.

 

W listopadzie 2022 roku opublikowano nowy projekt ustawy, zaktualizowany po konsultacjach publicznych i rozpoczęto ponowne konsultacje międzyresortowe.

 

W grudniu 2022 roku, trzy dni po wizycie CEO platformy Netflix w Polsce, do Ministerstwa Kultury wpływa pierwsza uwaga Ministerstwa Cyfryzacji, podpisana przez pełniącego wówczas funkcję Sekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego. Pismo zarzuca projektowanej ustawie niezgodność z dyrektywą unijną, którą wprowadza. Uwaga ta zostaje jednak wyjaśniona przez MKiDN i nie zostaje utrzymana.

 

W styczniu 2023 roku projekt ustawy trafia do Komisji ds. Europejskich KPRM

 

Również w styczniu 2023 roku do Komisji wpływa uwaga ze strony Ministerstwa Finansów, sugerująca, że tantiemy ze streamingu mogą stanowić rodzaj podatku cyfrowego. Uwaga ta również zostaje wyjaśniona przez Ministerstwo Kultury. W tej sytuacji także SFP-ZAPA zamawia opinię prawno-podatkową, która przeczy tej sugestii.

 

Pod koniec kwietnia br. ustawa, zgodnie z trwającym trybem legislacyjnym, znalazła się w porządku obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jednak tuż przed samymi obradami… została z tego porządku usunięta bez podania przyczyny. Równolegle do Komitetu wpłynęło pismo Ministerstwa Cyfryzacji (podpisane tym razem przez Podsekretarza Stanu Pawła Lewandowskiego), powtarzające w całości zgłaszaną i wyjaśnianą już w grudniu 2022 roku uwagę.


***


Konferencja „Dwa lata bez dyrektywy ws. prawa autorskiego. Co dalej z tantiemami z internetu dla filmowców?” odbyła się  6 czerwca 2023 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

MR
SFP
  6.06.2023
fot. Wojciech Olkuśnik/East News/SFP
Forum SFP: Rzeczywista produkcja, wirtualne tantiemy
Prezes SFP: Pułapka Netflixa
Copyright © by Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2002 - 2024
Scroll