fot. Sylwia Olszewska
37. Młodzi i Film. PISF i nowe szanse dla młodych twórców
Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu Młodzi i Film było spotkanie z dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosławem Śmigulskim i kierownikiem Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych Małgorzatą Szczepkowską-Kalembą, którzy przedstawili plany dotyczące wspierania młodych twórców przez PISF. W debacie wziął udział prezes SFP Jacek Bromski i liczna grupa reżyserów, producentów, dziennikarzy i przedstawicieli branży filmowej.
Dyrektor PISF przedstawił założenia programu operacyjnego dotyczącego mikrobudżetów. - PISF koncentruje się na ułatwieniach dla debiutujących reżyserów i producentów. Widzę aktywnych, młodych twórców, poszukujących kontaktów i funduszy zagranicą. W ramach nowego programu Pierwszy Film, formalnie nazywającego się Mikrobudżety, projekty będą mogli składać absolwenci szkół filmowych - pierwszego stopnia studiów oraz amatorzy – mówił dyrektor.

Anna Serdiukow, Radosław Śmigulski, Małgorzata Szczepkowska-Kalemba, fot. Sylwia Olszewska/MiF

Reżyserzy i producenci składający pomysły będą musieli zaprezentować swoje wcześniejsze dokonania (szkole etiudy lub inne materiały audiowizualne). Następnie odbędzie się pitching przed dziewięcioosobową komisją. W jej składzie znajdzie się trzech przedstawicieli PISF, dwóch nadawców telewizyjnych i czterech reprezentantów środowiska filmowego. Członków komisji wybierze dyrektor PISF. W ramach programu zaplanowano stworzenie siedmiu pełnometrażowych filmów fabularnych rocznie. Budżet filmu będzie maksymalnie wynosił 700 tys. złotych, z czego 85% pokryje PISF, 5% stanowił będzie wkład własny - finansowy lub finansowo-rzeczowy, resztę pokryje nadawca telewizyjny (konkretne propozycje przedstawiły TVP i Canal+ , zainteresowane udziałem w projekcie są także TV Puls i TVN). Debiutanci będą mogli liczyć na pomoc opiekunów-konsultantów, których listę przygotuje PISF. Eksperci udzielą im bezpłatnych konsultacji m.in. w wypełnianiu wniosków czy rozliczaniu filmów.Wszystkie produkcje zostaną zaprezentowane na FPFF w Gdyni oraz w ramach specjalnego cyklu w Telewizji Polskiej. "Mikrobudżety" zaczną działać we wrześniu, wtedy początkujący filmowcy będą mogli złożyć dokumenty weryfikujące ich dorobek. W październiku rozpocznie się nabór wniosków, w grudniu zaś decyzja o przyznaniu dofinansowania. Małgorzata Szczepkowska-Kalemba przyznała, że trwają jeszcze rozmowy na temat ostatecznego kształtu i konkretnych terminów programu. - Kluczowe jest skrócenie drogi od zakończenia szkoły do debiutu – mówił Radosław Śmigulski. -  Nie zamykamy drogi do aplikowania przez młodych twórców do innych programów operacyjnych PISF. Program Mikrobudżety to dodatkowa pomoc dla debiutantów - dodał.

Publiczność podczas spotkania z przedstawicielami PISF, fot. Sylwia Olszewska/MiF

Podczas dyskusji pojawiły pytania dotyczące rynku Virtual Reality (VR). Obecnie trwają pracę nad programami wspierania nowych technologii w MKDiN, natomiast PISF zadeklarował gotowość współpracy również w kwestii kina nowych generacji. Śmigulski mówił także m.in. o ustawie o zachętach dla producentów audiowizualnych, nad którą zaczął pracować już Sejm i prawdopodobnie zostanie przegłosowana w najbliższym czasie, a także stworzeniu w Instytucie narzędzia do prowadzenia polskiego box office'u. Poinformował także, że nagrody PISF wręczane co roku podczas FPFF w Gdyni nie zostaną ostatecznie zlikwidowane, zmieni się jedynie ich formuła.

Jacek Bromski, Marta Sikorska  i uczestnicy debaty, fot. Sylwia Olszewska/MiF


 

Spotkanie odbyło się 22 czerwca podczas 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Festiwal potrwa do 23 czerwca.

Marcin Radomski/Koszalin / artykuł redakcyjny  23 czerwca 2018 16:06
Scroll