Trwa nabór do Akceleratora KIPA
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych do 16 maja 2017 roku czeka na zgłoszenia do Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Akcelerator KIPA to nowatorski program z pogranicza kultury i biznesu oparty na zasadzie mentoringu, partnerskich relacji oraz pracy zespołowej. Jego celem jest interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulacja rozwoju młodych przedsiębiorców z sektora AV, co umożliwi zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Jego głównym założeniem jest wielostronne merytoryczne i metodyczne wsparcie uczestników oraz stworzenie centrum wymiany „know-how” w trakcie zorganizowanego cyklu spotkań.

Każdy uczestnik Akceleratora KIPA będzie miał możliwość korzystania z doradztwa w zakresie prawa autorskiego, prawa pracy, finansów i zarządzania. Mentoringiem objęte zostaną obszary nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz sfery biznesowe i marketingowe, promocja i dystrybucja. W ramach programu uczestnicy będą korzystać z doradztwa w  kwestiach prawno-podatkowych specyficznych dla branży kreatywnej oraz w obszarze własności intelektualnej, w tym: Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy czy RBS - Rzączyńska Bukryj-Stoś Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów oraz reprezentantów firm z sektora biznesowego.

Program przygotowany jest dla niezależnych przedsiębiorców do ukończenia 30. roku życia związanych z branżą kreatywną (w szczególności audiowizualną) lub osób fizycznych wchodzących na rynek pracy, tj. absolwentów i studentów V roku szkół artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą lub planują założenie swojej firmy.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres akcelerator@kipa.pl. Dodatkowe pytania można kierować do koordynatorów Akceleratora - Aleksandry Kapłon (aleksandra.kaplon@kipa.pl) oraz Macieja Dopierały (maciej.dopierala@kipa.pl).

Szczegółowe informacje dot. warunków uczestnictwa oraz projektu dostępne są na stronie http://kipa.pl


AK / KIPA  11 maja 2017 16:09
Scroll