Scenarzyści
Manifest Scenarzystów Europejskich
Opowieści są bogactwem ludzkości i składnicą różnorodności naszego kulturowego dziedzictwa. Są tworzone, przekształcane i wciąż interpretowane dla nowych czasów przez ludzi, którzy je opowiadają. W naszych czasach historie opowiadają scenarzyści.

Talentowi europejskich autorów należy ufać, rozwijać go i wspierać. Europejskie kinematografie powinny znaleźć sposoby przyciągania scenarzystów i utrzymywania ich przy kinie i przy zawodzie scenarzysty.

Stwierdzamy stanowczo, że:

 •     Scenarzysta jest autorem filmu, podstawowym twórcą dzieła audiowizualnego.
 •     Użycie określenia "autor filmu" w sposób nienależyty jest nieakceptowalne.
 •     Moralne prawa scenarzysty, szczególnie prawo do utrzymania integralności jego dzieła i do jego ochrony przed zniekształceniem i niewłaściwym użytkowaniem powinny być niezbywalne i w pełni przestrzegane w praktyce.
 •     Scenarzysta powinien otrzymywać należytą zapłatę za każdą formę eksploatacji swojego dzieła.
 •     Jako autor scenarzysta powinien mieć prawo uczestnictwa w procesie produkcyjnym, a także w promocji filmu, za co powinien otrzymywać zapłatę. Jako autor scenarzysta powinien być wymieniany zgodnie z jego udziałem w filmie, włączając w to katalogi festiwalowe, pisma z programem telewizyjnym i recenzje.


Wzywamy:

 •     Rządy państw i agencje finansujące filmy do wspomagania scenarzystów poprzez większe skupienie energii i środków, w formie subsydiów, odliczeń podatkowych lub programów inwestycyjnych, na stadium developmentu filmów i produkcji telewizyjnych oraz poprzez bezpośrednie finansowanie scenarzystów.
 •     Badaczy akademickich i krytyków filmowych do uznania roli scenarzystów, a uniwersytety, akademie i programy szkoleniowe do edukacji następnych pokoleń zgodnie ze wspólnotowym charakterem medium filmowego oraz w poszanowaniu sztuki i rzemiosła, jakim jest pisanie scenariuszy.
 •     Festiwale, muzea filmowe i inne instytucje do wymieniania scenarzystów w swoich programach oraz do organizacji i wyświetlania programów filmowych honorujących scenarzystów w taki sam sposób jak reżyserów, aktorów, czy kinematografie narodowe.
 •     Narodowe systemy prawne i prawo europejskie powinny uznać, że scenarzysta jest autorem filmu.
 •     Narodowe systemy prawne i prawo europejskie powinny zapewnić scenarzystom możliwości organizowania się, negocjowania i podpisywania zbiorowych umów, aby wspomagać i utrzymywać odmienne tożsamości kulturowe każdego kraju, a jednocześnie ułatwiać wolny przepływ scenarzystów między wszystkimi narodami.


Będziemy:

 •     Rozpowszechniać ten manifest między uczestnikami przemysłu filmowego i w prasie poszczególnych krajów.
 •     Prowadzić kampanie na rzecz wprowadzenia w życie postulatów tego manifestu.
 •     Poszukiwać sposobów implementacji zmian prawnych, których żądamy w tym manifeście, do narodowych systemów prawnych i prawa europejskiego.

Manifest w  tym brzmieniu spisany i przyjęty został w Salonikach w 2006 roku na konferencji Federacji Scenarzystów Europejskich, która reprezentuje obecnie 28 gildii z 22 krajów Europy. W Polsce Manifest został przegłosowany przez uczestników II Forum Scenarzystów Polskich 11 lipca 2009 r. oraz podpisany przez następujące osoby:

 1.     Dżamila Ankiewicz
 2.     Katarzyna Banda
 3.     Ewa Bartyna
 4.     Aleksandra Bedosza
 5.     Kalina Błażejowska
 6.     Jerzy Bojanowski
 7.     Adam Bolewski
 8.     Eliza Borkowska
 9.     Piotr Borkowski
 10.     Anna Brzozowska
 11.     Piotr Bulak
 12.     Maciej Chmiel
 13.     Kamil Chomink
 14.     Lechosław Czołnowski
 15.     Wojciech Darda-Ledzion
 16.     Marek Dawid
 17.     Jan Dowjat
 18.     Wojciech Dudzicz
 19.     Tomasz Dzedzej
 20.     Paweł Ferdek
 21.     Michał Fortysiak
 22.     David French
 23.     Maria Graczyk
 24.     Roman Grad
 25.     Julia Groszek
 26.     Piotr Jamróz
 27.     Piotr Janusz
 28.     Joanna Jodełka
 29.     Anna Kalska
 30.     Adam Karolewski
 31.     Mariusz Kata
 32.     Sławomir Klep
 33.     Janusz Kłosiński
 34.     Marcin Korneluk
 35.     Oriana Kujawska
 36.     Artur Kwiecień
 37.     Marek Lechowicz
 38.     Ewa Legawiec
 39.     Andrzej Lelito
 40.     Jacek Lubiński
 41.     Karol Łukasiewicz
 42.     Dana Łukasińska
 43.     Łukasz Mańczyk
 44.     Stanisław Mazur
 45.     Ewa Madyska
 46.     Wacław Mikłaszewski
 47.     Jakub Moryc
 48.     Anna Maria Mydlarska
 49.     Ela Nawój
 50.     Agata Niedek
 51.     Ryszard Maciej Nyczka
 52.     Maciej Odoliński
 53.     Ivo Paczkowski
 54.     Sylwia Pakulska
 55.     Jerzy Pauka
 56.     Jan Pawlicki
 57.     Piotr Pawłowski
 58.     Jakub Pączek
 59.     Dorota Petrus
 60.     Wiktor Piątkowski
 61.     Witold Pieniążek
 62.     Aleksandra Radziel
 63.     Jacek Rambiś
 64.     Ewa Ratusińska
 65.     Zuza Reda
 66.     Małgorzata Siemicka
 67.     Arkadiusz Sobczak
 68.     Justyna Stasio
 69.     Grzegorz Stefański
 70.     Małgorzata Sularczyk
 71.     Paweł Suskiewicz
 72.     Bartłomiej Świderski
 73.     Stanisław Marek Trocikiewicz
 74.     Agnieszka Wanicka
 75.     Bożena Witowicz
 76.     Magdalena Wleklik
 77.     Michał J. Zabłocki
 78.     Aneta Zagórska
 79.     Sławomir Zajączkowski
 80.     Anna Zdarowicz
 81.     Wojciech Zimnicki
 82.     Natasza Ziółkowska-Kurczuk
 83.     Marzena Zowczak
 84.     Tomasz Zygmont
 85.     Paweł Eicke

Chcesz podpisać Manifest Scenarzystów Europejskich - napisz mail na koloscenarzystow@sfp.org.pl
  15 czerwca 2012 13:59
Scroll