Scenarzyści
Szkolenia / Konkursy
Szkolenia

    •Roczny kurs scenariopisartwa:
    Organizator: Krakowska Szkoła Scenariuszowa
    Grupa docelowa: początkujący scenarzyści
    Opis Kursu: Roczny kurs scenariopisarstwa składa się z 15 weekendowych zjazdów podczas których uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych oraz w warsztatch scenariuszowych, gdzie pod okiem profesjonalnych scenarzystów pracują nad własnym scenariuszem filmowym. Po ukończeniu kursu uczestnik swobodnie posługuje się terminologią związaną ze scenariopisarstwem, posiada więdzę jak profesjonalnie pisac scenariusz filmowy oraz wiedzę z zakresu historii kina, wspólczesnej kultury, języka i narracji filmowej. Kurs umożliwia również spotkania z osobami od lat związnymi z branażą filmową: scenarzystami, reżyserami, producentami i innymi przedstawicielami zawodów filmowych.
    Miejsce: Kraków
    Opłaty: 2000zł za semestr, kurs składa się z 2 semestrów
    Kontakt:biuro@scenariusz.edu.pl, www.scenariusz.edu.pl

Europejskie szkolenia dla scenarzystów
    
    •EKRAN
    Organizator:   Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
    Strona www: www.wajdaschool.pl
    Grupa docelowa: Reżyserzy lub scenarzyści/reżyserzy europejscy, którzy mają już na swoim koncie film fabularny lub kilku filmów krótkometrażowych, w towarzystwie swoich producentów oraz współscenarzystów, a gdzie możliwe również operatorów obrazu.
    Opis szkolenia: EKRAN to program szkoleniowy koncentrujący się na kreatywnym procesie pre-produkcji w oparciu o zajęcia praktyczne. Głównym założeniem jest rozwój scenariuszy uczestników oraz produkcja dwóch scen z tych scenariuszy w celu prezentacji tonu filmu, jego obsady oraz strategii wizualnej projektu.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsce: Warszawa (Polska)
    Opłaty: brak opłat za szkolenie oraz zakwaterowanie. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.
    Wymagania kwalifikacyjne: Reżyser (lub reżyser/scenarzysta) muszą posiadać w dorobku jeden zrealizowany projekt filmu fabularnego (lub kilku filmów krótkometrażowych). Musi on również przedłożyć treatment projektu, który zamierza rozwijać w ramach szkolenia.
    Liczba uczestników: 12 zespołów (reżyser, współscenarzysta, producent, operator obrazu - nieobowiązkowo)

    

    
    •éQuinoxe Germany: International Screenwriters/ Workshop & Master Classes
    Organizator:   éQuinoxe Germany e.V.
    Strona www:              WWW.equinoxegermany.de
    Grupa docelowa: Scenarzyści oraz ich producenci.
    Opis szkolenia: Program oparty na indywidualnych spotkaniach scenarzystów z doradcami. Harmonogram szkolenia nie przewiduje bezpośredniej pracy/przerabiania scenariuszy. Program szkolenia obejmuje szerokie spektrum zagadnień i jest dość intensywny. Codzienne spotkania z doradcami mają na celu przedyskutowanie projektu. Wraz z końcem tygodnia scenarzyści wraz z producentami spotykają się z doradcami w celu podsumowania tygodnia oraz opracowania dalszego harmonogramu prac nad scenariuszem.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsce: Norwegia i Niemcy
    Opłaty: brak opłat za szkolenie włączając koszty podróży i utrzymania
    Wymagania kwalifikacyjne: jeden zrealizowany scenariusz, trzeci szkic obecnego projektu
    Liczba uczestników: 10-12 scenarzystów w każdej sesji
    Informacje dodatkowe: Dodatkowo International Screenwriters' Workshops, éQuinox Germany zorganizuje klasy mistrzowskie, które odbywać się będą po sesjach warsztatowych. Klasy mistrzowskie koncentrować się będą na rozwoju umiejętności w obszarze pisania scenariuszy, oraz skierowane będą do lokalnej społeczności filmowej obejmującej studentów, scenarzystów, producentów, telewizyjnych redaktorów zlecających, pracowników funduszy rządowych, jak również redaktorów tekstu, dystrybutorów oraz dramaturgów. Uczestnictwo w klasach mistrzowskich może wiązać się z symboliczną opłatą.

    
    •Warsztaty dla scenarzystów ‘ScripTeast'
    Organizator:   Niezależna Fundacja Filmowa
    Strona www: www.scripteast.pl, www.scripteast.eu
    Grupa docelowa: Doświadczeni scenarzyści z Europy Środkowej i Wschodniej.
    Opis szkolenia: Całoroczne szkolenie obejmujące trzy sesje stacjonarne oraz dwie sesje online (z użyciem narzędzi nauczania na odległość). Szkolenie skierowane jest do doświadczonych scenarzystów pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej, którego celem jest rozwój scenariuszy filmów fabularnych przy wsparciu i pomocy Doradców Kreatywnych.
    Szkolenie nie uczy jak pisać scenariusze. Zamiast tego w ich trakcie dochodzi do wyboru najlepszych scenariuszy z regionu oraz skoncentrowanie się na ich rozwoju w celu podniesienia ich konkurencyjności oraz promocji autorów na międzynarodowych rynku filmowym. Na pierwszą stacjonarną sesję składają się indywidualne spotkania uczestników z Doradcami Kreatywnymi.
    Proces developmentu nadzorowany jest przez dwóch dyrektorów szkolenia. Poza rozwojem scenariuszy szkolenie daje uczestnikom szansę uczestnictwa w festiwalach filmowych w Berlinie i Cannes w trakcie których mogą spotkać się z przedstawicielami przemysłu filmowego, potencjalnymi reżyserami oraz producentami swoich projektów. Szkolenie ma swój finał w Cannes gdzie najlepszy scenariusz danej edycji otrzymuje nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego (nagroda pieniężna w wysokości 10.000 euro).
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Sterdyń (Polska), Berlin (Niemcy), Cannes (Francja).
    Opłaty: 300 Euro włączając koszty podróży i utrzymania
    Wymagania kwalifikacyjne: Gotowy scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego przetłumaczony na język angielski. Kandydaci muszą mieć w swoim dorobku przynajmniej jeden wyprodukowany scenariusz telewizyjnego filmu fabularnego lub serialu; lub też posiadać szerokie doświadczenie pisarskie, dziennikarskie lub reżyserskie.
    Liczba uczestników: 12-18
    
    
    •MgLab Italy: Script & Pitch Workshops
    Organizator:   MgLab Italia srl
    Strona www:              www.scriptpitchworkshops.com
    Grupa docelowa: Profesjonalni scenarzyści i redaktorzy tekstu, absolwenci europejskich szkół filmowych, scenarzyści-reżyserzy, scenarzyści-producenci oraz menagerowie rozwoju. Mile widziani są również pisarze oraz dramaturdzy z adaptacją wydanej książki lub sztuki teatralnej.
    Opis szkolenia: Niniejsze szkolenie to kombinacja warsztatów stacjonarnych, sesji online, sesji indywidualnych, intensywnych sesji produkcyjnych oraz sesji szkoleniowych, dzięki którym w trakcie szkolenia uczestnicy mogą rozwijać własne scenariusze. Uczestnicy pracują w grupach pod nadzorem i przy wsparciu profesjonalnych instruktorów.
    Na całe 10-miesięcze szkolenie składają się 3 jednotygodniowe warsztaty stacjonarne oraz 2 sesje online. Uczestnicy pracują w grupach składających się z czterech scenarzystów oraz redaktora tekstu, nadzorowanych przez instruktora. Ostatnim etapem szkolenia jest sesja pitchingowa przez grupą przedstawicieli z branży filmowej. Szkolenie adresowane jest profesjonalnych scenarzystów oraz redaktorów tekstu. Program szkolenia obejmuje cały cykl procesu pisania scenariusza: od pitchingu pomysłów do treatmentu, harmonogramu prac, przez pierwszą i drugą wersję aż do pitchingu końcowego przed europejskimi producentami oraz agentami handlowymi. Uczestnicy pracować będą w 6-cioosobowych grupach (4 scenarzystów, 1 student edycji tekstu oraz doświadczony instruktor), w których szczegółowo przeanalizują własne projekty oraz zapoznają się z procesem edycji tekstu. Zadaniem instruktora jest przeprowadzenie uczestników przez ćwiczenia szkoleniowe oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do analizy i oceny scenariusza co podniesie ich wiedzę na temat struktury, sposobów budowania fabuły, charakterów, nastroju, dialogów, scen.
    Co ważne pitching używany jest jako narzędzie developmentu od samego początku procesu. Szkolenie dostosowane jest do potrzeb każdego projektu i uczestnika: uważamy, iż każda historia wymaga indywidualnego podejścia, a jej forma uzależniona jest od jej zawartości.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Alba (Włochy), Brignogan (Francja), Turyn (Włochy), spotkanie absolwentów: miejsce do potwierdzenia
    Opłaty: 2000 euro / 1500 euro dla uczestników z nowych państw członkowskich, włączając wszystkie koszty utrzymania. Uczestnicy muszą pokryć koszty podróży. W przypadku redaktorów tekstu opłata wynosi 1.000
    Wymagania kwalifikacyjne: zalecane jest aby scenarzyści dysponowali projektem filmu fabularnego, który będą mogli rozwijać w trakcie szkolenia. Do oceny potencjału kandydatów wzięte zostaną: jakość przedłożonego streszczenia oraz treatmentu jak również udokumentowany przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. Większość uczestników powinno posiadać firmę produkcyjną zainteresowaną realizacją lub zaangażowaną w ich projekt, którzy poszukują szkoleń pozwalających na rozwój projektów w celu podniesienia ich jakości. Jednakże posiadanie producenta projektu nie jest wymagane. Script& Pitch wymaga, aby uczestnicy posiadali doświadczenie w obszarze scenopisarstwa lub redakcji tekstów. Najważniejsza jest energia, potencjał oraz ogólna wartość zarówno projektu jaki i samego kandydata.
    Liczba uczestników:  20 (16 scenarzystów oraz 4 redaktorów tekstu)
    
    
    • Mediterranean Film Institute: Script 2 Film Workshops
    Organizator:   Mediterranean Film Institute
    Strona www:             www.mfi.gr
    Grupa docelowa: scenarzyści, reżyserzy, scenarzyści/reżyserzy, producenci, redaktorzy tekstu.
    Opis szkolenia:
    -Rozwój scenariusza (intensywne warsztaty grupowe/konsultacje indywidualne/sesje online)
    -Rozwój projektów filmowych (konsultacje indywidualne/wykłady/sesje pytań i odpowiedzi/studium przypadków/dyskusje okrągłego stołu)
    Harmonogram szkolenia obejmuje zarówno intensywny program rozwoju scenariusza jak również zdobycie wiedzy na temat efektywnego rozwoju projektów filmowych. MFI Script 2 Film Workshops to bardzo intensywny program rozwoju scenariuszy i projektów filmowych, na które składają się 2 sesje warsztatów stacjonarnych, 2 sesje warsztatów online oraz okres monitorowania wyników. W ciągu 8 miesięcznego cyklu uczestnicy weryfikują oraz rozwijają swojej oryginalne pomysły (pierwsze lub drugie wersje), które z końcem szkolenia nabierają ostatecznego kształtu.
    Większość pracy odbywa się w małych 5-cioosobowych grupach kierowanych przez trenera specjalistę w zakresie rozwoju scenariuszy. Kreatywna wymiana doświadczeń pomiędzy trenerem a uczestnikami koncentruje się na głębokiej analizie materiału oraz przerabianiu i rozwijaniu najistotniejszych elementów: historii, tematu, charakterów. Ponadto szkolenie koncentruje się na analizie, rozwoju, przebudowie oraz redagowaniu scenariuszy poprzez identyfikację jego słabych stron i wypracowanie efektywnych metody ich eliminowania. Poza pracą grupową program szkolenia obejmuje również indywidualne spotkania z trenerami prowadzącymi oraz ekspertami w zakresie rozwoju scenariusza. Spotkania te pozwalają uczestnikom na szersze spojrzenie na własny projekt oraz zdobycie informacji i opinii na temat ich efektywnego rozwoju.
    Grupa profesorów z Europy oraz Stanów Zjednoczonych zaangażowanych w projekt szkoleniowy oferuje kombinację europejskiego oraz amerykańskiego stylu nauczania sztuki filmowej, co stanowi szczególnie efektywną metodę analizowania, oceniania oraz rozwoju scenariuszy kładącą szczególny nacisk na praktyczną stronę pracy nad filmem. Celem nadrzędnym jest wsparcie scenarzystów w podnoszeniu ich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości scenariuszy, które prowadzić będzie ostatecznie do ich realizacji.
    Intensywnym warsztatom rozwoju scenariuszy towarzyszą moduły dotyczące rozwoju projektów filmowych, dzięki którym scenariusze rozwijane w ramach szkolenia zderzane są z wymaganiami przemysłu audiowizualnego. Na moduły rozwoju projektów filmowych składają się sesje grupowe i indywidualne, jak również studium przypadków z zakresu pitchingu, finansowania, zdobywania funduszy, strategii produkcji i dystrybucji. Celem tych modułów jest wyposażenie uczestników w narzędzia niezbędne do wypracowania efektywnej formuły rozwoju projektów filmowych oraz ich produkcji. Każdy projekt oceniany jest pod względem spełniania wymogów rynków lokalnych i międzynarodowych, jednakże ‘wartość' filmu traktowana jest jako cel nadrzędny.
    Reasumując, MFI Script 2 Film Workshops koncentruje się na technikach pisania scenariuszy oraz języku filmowym, jednocześnie umożliwiając uczestnikom podniesienie potencjału ich projektów poprzez dostarczenie niezbędnych informacji oraz oferowanie szkoleń i konsultacji umożliwiających pomyślną realizację scenariuszy rozwijanych w ramach szkolenia. Film żyje tylko gdy dochodzi do jego realizacji i właśnie na tym koncentruje się nasze szkolenie; jednakże dobry film to przede wszystkim dobra, fascynująca, oryginalna, dobrze skonstruowana historia.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Wyspa Nissyros (Grecja) / Wyspa Samos (Grecja)
    Opłaty: 1.500€ dla każdego scenarzysty z projektem. W przypadku zespołów: 1.000 € za pierwszą osobę towarzyszącą, 500€ za drugą osobę towarzyszącą.
    Wymagania kwalifikacyjne: Szkolenie skierowane do profesjonalistów z umiarkowanym doświadczeniem oraz, jeżeli to możliwe, projektem posiadającym producenta. Kandydaci muszą posiadać gotową pierwszą wersję scenariusza.
    Liczba uczestników: 30 (włączając zespoły: scenarzysta + reżyser, scenarzysta + reżyser + producent, scenarzysta + producent)
    

    •Performing Arts Labs: Pygmalion Plus
    Organizator:   Performing Arts Labs
    Strona www: www.pygmalionplus.org
    Grupa docelowa: Profesjonalni scenarzyści, zespoły kreatywne (scenarzysta + producent, reżyser lub animator + 4 osoby w zespole wspierającym dla redaktorów tekstu /producentów/ managerów ds. Rozwoju).
    Opis szkolenia: Specjalistyczne szkolenie dotyczące developmentu projektów skierowanych do dzieci oraz projektów familijnych realizowanych we wszystkich mediach audiowizualnych. Szkolenie organizowane jest przez pięć organizacji europejskich, które specjalizują się w projektach szkoleniowych oraz posiadają wiedzę w obszarze mediów skierowanych do dzieci. Współpraca opiera się na przekonaniu, iż niezbędne jest stworzenie profesjonalnych programów rozwojowych dla tych, którzy koncentrują swoje działania na widowni dziecięcej.
    Scenarzyści uczestniczący w szkoleniu rozwijają własne scenariusze oraz umiejętności poprzez współpracę z uznanymi, doświadczonymi mentorami - wybitnymi autorami - aktorami, reżyserami oraz innymi uczestnikami szkolenia. Międzydyscyplinarne podejście oraz włączenie do programu szkolenia formuł właściwych dla kina, telewizji, animacji, gier interaktywnych oraz platform multimedialnych umożliwia uczestnikom szkolenia zdobycie nowej wiedzy oraz poszerzenia kontaktów biznesowych w ramach przemysłu rozrywki familijnej.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Bad Sulzburg (Niemcy) oraz Amsterdam (Holandia)
    Opłaty: 1500 € włączając koszty utrzymania
    Wymagania kwalifikacyjne: Uczestnicy muszą posiadać doświadczenie w branży, posiadać streszczenie projektu, nad którym obecnie pracują (filmy lub seriale TV: streszczenie lub treatment + przykładowe sceny dialogowe/projekty interaktywne lub multimedialne: streszczenie + opis projektu oraz opis struktury interaktywnej).
    Liczba uczestników: 16 scenarzystów / zespoły kreatywne + 4 członków zespołu wspierającego.
    
    
    •Premiers Plans: Les Ateliers Jeanne Moreau - Angers
    Organizator:   Premiers Plans
    Strona www: www.premiersplans.org
    Grupa docelowa: młodzi europejscy twórcy filmowi
    Opis programu: 10-dniowe warsztaty, na które składają się codzienne projekcje filmowe prezentowane przez zaproszonych instruktorów, klasy mistrzowskie prowadzone przez profesjonalistów z branży filmowej w trakcie których omawiają oni własną filmografię, oraz laboratoria, w trakcie których uczestnicy będą w spotkaniach indywidualnych omawiać własne projekty z zaproszonymi instruktorami.  Ponadto uczestnicy zaproszeni zostaną do realizacji krótkiego video clipu na zadany projekt; które pokazane zostaną pod koniec warsztatów.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsce: Angers (Francja)
    Opłaty: brak (Organizator pokrywa również koszty podróży i utrzymania)
    Wymagania kwalifikacyjne: Młodzi twórcy filmowi posiadający w swoim dorobku jeden lub dwa filmy krótkometrażowe oraz projekt pierwszego filmu fabularnego.
    Liczba uczestników: 8
   

    
    •Sources: Script Development Workshop
    Organizator:   Stichting SOURCES
    Strona www: www.sources2.de
    Grupa docelowa: Profesjonalni scenarzyści oraz zespoły scenarzysta/producent/reżyser z projektem filmu fabularnego lub autorskiego filmu dokumentalnego w fazie developmentu.
    Opis szkolenia: okres developmentu projektów. W trakcie drugiej części - sesji monitorującej - prowadzone są konsultacje indywidualne lub grupowe w trakcie których omawiane są poszczególne projekty (jeden dzień na jeden projekt) Przerwa pomiędzy sesjami, która trwa ok. 3 miesięcy, przeznaczona jest na pracę nad projektem. W tym czasie scenarzyści lub zespoły (scenarzysta/producent/reżyser)pozostają w stałym kontakcie ze swoim doradcą. Po zakończeniu warsztatów oraz drugim etapie pracy nad projektem, uczestnicy zachęcani są do uczestnictwa w kolejnych sesjach/konsultacjach
    monitorujących, które rezerwowane są na życzenie.
    Warsztaty mają na celu development projektów filmów fabularnych oraz autorskich filmów dokumentalnych przeznaczonych do dystrybucji kinowej i telewizyjnej. Zasadą szkolenia jest udzielanie wsparcia oraz dostęp do mentorów nie zaś instruowanie profesjonalnych scenarzystów lub producentów jak ‘prawidłowo' rozwijać i pracować nad scenariuszem. Scenariusze nie są rozwijane zgodnie z jakąkolwiek formułą ukierunkowaną na sukces. Trenerzy pracują ze scenarzystami oraz producentami nad indywidualnym materiałem w celu jego polepszenia, jednakże zawsze w zgodzie z oryginalnym zamysłem artystycznym twórców.
    Ponieważ organizatorzy wierzą, że rozwój scenariusza w dużej mierze opiera się na procesie kreatywnym przyjęta metodologia szkolenia przede wszystkim opiera się na szacunku do twórcy oraz jego kreatywności, nie stara się narzucać jakichkolwiek rozwiązań lub dawać gotowych odpowiedzi a raczej wspierać twórcę w jego poszukiwaniach artystycznych.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Opłaty: Każdy scenarzysta/projekt - 1.800 euro, każda dodatkowa osoba (współscenarzysta, producent, reżyser) - 900 euro, obserwator - 1.000 euro
    Opłata obejmuje: pierwszą siedmiodniową sesję wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem, konsultacje w trakcie trzymiesięcznego okresu tworzenia nowych wersji, drugą sesję zgodnie z zasadą jeden dzień na jeden projekt.
    Wymagania kwalifikacyjne: Wybór kandydatów dokonany będzie na podstawie oceny kreatywności projektu, jego potencjale produkcyjnym oraz uniwersalności przekazu; umiejętności pisarskich, doświadczenia, wiedzy oraz osobistych motywacji każdego z kandydatów. Wymagane dokumenty: treatment lub pierwszy szkic scenariusza, list motywacyjny, CV kandydatów obejmujące ich doświadczenia zawodowe, CV producenta/reżysera, osiągnięcia firmy produkcyjnej, listy udzielające poparcia obejmujące referencje, kaseta VHS lub płyta DVD (jeżeli są dostępne). Uczestnikami mogą być europejscy profesjonalni scenarzyści lub zespoły składające się ze scenarzystów, współscenarzystów, producentów lub reżyserów.
    Liczba uczestników w każdych warsztatach: 17 uczestników (12 scenarzystów, 4 współscenarzystów/producentów/reżyserów, 1 obserwator)
    
    
    •Nipkow Programm
    Organizator:   Nipkow Programm e.V.
    Strona www:              www.nipkow.de
    Grupa docelowa: Profesjonaliści z następujących obszarów: producenci (także producenci odpowiedzialni za zarządzanie i finansowanie), reżyserzy, scenarzyści, redaktorzy tekstu, dystrybutorzy, agenci handlowi, szefowie marketingu, dostawcy usług w obszarze new media, animatorzy, specjaliści w obszarze post-produkcji.
    Opis szkolenia: Stypendia finansujące długookresowe szkolenie, które obejmuje: profesjonalne konsultacje, staże oraz warsztaty.
    Profesjonalne szkolenie do dobrze rokujących uczestników pochodzących z różnych państw europejskich, mające na celu podniesienie ich umiejętności biznesowych a przez to wsparcie i podniesienie jakości europejskich ko-produkcji.  Szkolenie oparte jest na developmencie własnych projektów. Poszczególne działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia oraz wymagań przemysłu filmowego w państwach, z których uczestnicy pochodzą.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsce: Berlin (Niemcy)
    Opłaty: Organizator przyznaje 3- lub 6-miesięczne stypendia (1.500€ miesięcznie).
    Wymagania kwalifikacyjne: Szczegółowy 1-2-stronicowy opis projekt (opis celów i planu pracy w trakcie pobytu w Berlinie), streszczenie lub treatment (maks. 8 stron).  Inne wymagania opublikowane na stronach internetowych.
    Liczba uczestników: 24
   
    
    •Discovery Campus: Masterschool
    Organizator:   Discovery Campus e.V.
    Strona www:              www.discovery-campus.de
    Grupa docelowa: Profesjonaliści sektora filmów dokumentalnych, oraz nowe talenty posiadający doświadczenie na rynku krajowym: scenarzystów/współscenarzystów, reżyserów, producentów, redaktorów zamawiających.
    Opis programu: Discovery Campus Masterschool to unikalne szkolenie dotyczące developmentu projektów skierowane do europejskich twórców filmów dokumentalnych oraz producentów. W trakcie 10-miesięcznego szkolenia uczestnicy otrzymują rzetelną i obszerną wiedzą w zakresie developmentu, produkcji oraz dystrybucji programów dokumentalnych skierowanych na rynki międzynarodowe. W fazie developmentu każdy uczestnik wspierany jest przez dwóch trenerów oraz uczestnicy w stażu w firmie produkcyjnej lub dystrybucyjnej.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Monachium (Niemcy), Lipsk (Niemcy), dwa inne miasta europejskie spoza Niemiec.
    Opłaty: Brak opłat, jednakże uczestnicy muszą pokryć koszty podróży i zakwaterowania na czas 4 sesji warsztatowych. Koszty szkolenia są jednakże zwracane promotorom, jeżeli projekt rozwijany w ramach szkolenia wejdzie w fazę produkcji. Zwrot następuje z budżetu produkcji.
    Wymagania kwalifikacyjne: Uczestnicy muszą posiadać obiecujące projekty filmów dokumentalnych przeznaczone na rynki międzynarodowe, posiadać doświadczenie na rynkach krajowych, być chętni do nauki oraz rozwoju własnych projektów, tak aby dostosować je do wymagań międzynarodowego rynku, odznaczać się dobrą znajomość języka angielskiego.
    Liczba uczestników: Do 15 uczestników, którzy mogą uczestniczyć w szkoleniu wraz z jednym członkiem zespołu, w przypadku gdy nad projektem pracuje zespół.
    
    
    •Discovery Campus: Open Training Sessions
    Organizator:   Discovery Campus e.V.
    Strona www:              www.discovery-campus.de
    Grupa docelowa: Wszyscy zainteresowani profesjonaliści sektora filmów dokumentalnych oraz ambitni debiutanci z sektora.
    Opis szkolenia: W ramach otwartych sesji treningowych omawiane są zagadnienia związane z wymogami oraz rozwojem międzynarodowego rynku filmów dokumentalnych, omawiane są również nowe sposoby realizacji filmów dokumentalnych. Międzynarodowe sesje treningowe obejmują zagadnienia związane z finansowaniem, produkcją, dystrybucją, marketingiem, estetyką oraz nowymi technologiami; omawiane są również kwestie różnorodności gatunkowej: filmy historyczne, naukowe, przyrodnicze i biograficzne.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Monachium (Niemcy), Lipsk (Niemcy) oraz dwa inne miasta europejskie spoza Niemiec.
    Opłaty: Uczestnictwo w Otwartych sesjach szkoleniowych to wydatek rzędu 150€ (zniżki dla uczestników z państw Europy Wschodniej oraz studentów - ok. 90 €). Opłata obejmuje catering.
    Wymagania kwalifikacyjne: Szkolenie otwarte dla wszystkich profesjonalistów sektora filmów dokumentalnych oraz ambitnych nowicjuszy.
    Liczba uczestników: ok. 110
    

  

    • History Doc: Story Doc - Training Programme 2009
    Organizator:   History Doc
    Strona www:             www.storydoc.gr
    Grupa docelowa: Europejscy profesjonaliści oraz twórcy filmów dokumentalnych (autorzy, reżyserzy, producenci, scenarzyści oraz konsultanci) posiadający doświadczenie na rynkach lokalnych, pragnących pracować w środowisku międzynarodowym.
    Opis szkolenia: Story Doc specjalizuje się w szkoleniach mających na celu przekazywanie wiedzy w obszarze koprodukcji filmów dokumentalnych przeznaczonych na rynki międzynarodowe. Seminaria oraz warsztaty skierowane do uznanych, ale również debiutujących, twórców organizowane są we współpracy z międzynarodowymi organizacjami. Szkolenie oferuje konsultacje w zakresie rozwoju filmów dokumentalnych na każdym etapie procesu produkcyjnego, od pomysłu do wdrożenia, również w obszarze produkcji i dystrybucji na międzynarodowym rynku.
    Story Doc składa się z dwóch części: 3-dniowego seminarium koncentrującego się na developmencie projektu oraz produkcji dokumentalnych filmów historycznych. Międzynarodowi producenci, reżyserzy oraz nadawcy prezentować i omawiać będą konkretne przykłady tego typu filmów. Uznani nadawcy będą mieli okazję zaprezentować własne stacje telewizyjne oraz ich strategię programową. Sesja ta będzie również obejmować zagadnienia dotyczące pracy nad scenariuszem, badań oraz poszukiwania materiałów źródłowych i archiwalnych. Sesja ta obejmuje również projekcie filmów oraz indywidualne spotkania uczestników z trenerami. Drugie trzydniowe seminarium będzie zorganizowane w trakcie danego roku. Sesja ta opierać się  będzie o konkretne projekty a jej celem będzie development projektów przywiezionych przez uczestników. Uczestnicy zachęcani będą do wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie pierwszej sesji w praktyce, przełożenie teorii na konkretne pomysły i propozycje filmowe.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Ateny (Grecja)
    Opłaty: 50 € za każdy projekt
    Wymagania kwalifikacyjne: Kandydaci muszą posiadać projekt/pomysł filmu dokumentalnego, które posiadają potencjał koprodukcyjny oraz międzynarodowy wydźwięk, który chcą ten projekt rozwijać i nad nim pracować. Kandydaci muszą swobodnie posługiwać się językiem angielskim. Uczestnicy muszą posiadać doświadczenie na rynkach krajowych oraz doświadczenie w realizacji filmów dokumentalnych.
    Liczba uczestników: 20.
    

   
    •La Femis: Archidoc
    Organizator:   La Fémis
    Strona www:          www.femis.fr
    Grupa docelowa: Europejscy twórcy posiadający projekt filmu dokumentalnego wykorzystującego materiały archiwalne
    Opis szkolenia: Warsztaty składają się z trzech sesji. W czasie pierwszej sesji uczestnicy analizują i dopracowują własne projekty: punkt widzenia, opowieść, użycie archiwaliów.  Dyskutują o zagadnieniach prawnych i produkcyjnych, uczą się o różnorodnych formach wykorzystania materiałów archiwalnych i tworzenia filmów dokumentalnych, które je wykorzystują, zdobywają wiedzę w zakresie europejskiego sektora filmów fabularnych.  W czasie drugiej sesji, uczestnicy poprawiają streszczenia własnych projektów oraz listy intencyjne, edytują lub re-edytują zwiastuny.  Trzecia sesja to szkolenie w zakresie pitchingu oraz sam pitching projektów przez zespołem producentów oraz europejskich redaktorów zamawiających.
    Archidoc w sposób szczególny koncentruje się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem materiałów archiwalnych. Uczestnicy zachęcani są do odkrywania nowych sposobów użycia archiwaliów w swoich projektach. Pod nadzorem trenerów uczestnicy analizować będą istniejące filmy dokumentalne wykorzystujące materiały archiwalne, będą również konfrontować własne projekty z opiniami doświadczonych profesjonalistów z branży.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Praga (Republika Czeska), Paryż (Francja)
    Opłaty: 2 000€ obejmujące zakwaterowanie w trakcie dwóch pierwszych sesji oraz dofinansowanie kosztów podróży w wysokości 300€
    Wymagania kwalifikacyjne: Szkolenie otwarte dla europejskich twórców filmów dokumentalnych pragnących rozwijać i pracować nad własnym projektami filmowymi wykorzystującymi materiały archiwalne. Niezbędne jest posiadanie wcześniejszego doświadczenia reżyserskiego.
    Liczba uczestników: 10
    
    
    •ZeLIG School: ESoDoc - Europejski dokument społeczny
    Organizator:   ZeLIG School for Documentary, Television and New media
    Strona www:             www.esodoc.eu
    Grupa docelowa: Twórcy i producenci filmów dokumentalnych, reżyserzy, scenarzyści, dziennikarze, redaktorzy, jak również pracownicy organizacji pozarządowych oraz aktywiści na rzecz praw człowieka.
    Opis szkolenia: ESoDoc odkrywa nowe obszary produkcji audiowizualnej, stara się również pogodzić interesy stron uczestniczących w produkcję filmów dokumentalnych m.in. niezależnych twórców i producentów filmów dokumentalnych, organizacji pozarządowych oraz organizacji non-profit, stacji i nadawców telewizyjnych oraz nowych mediów. Ambicją organizatorów jest stworzenie nowych możliwości produkcyjnych dla europejskich twórców filmów dokumentalnych zainteresowanych rozpowszechnianiem filmów zajmujących się prawami człowieka, sprawiedliwością społeczną oraz ochroną środowiska, szczególnie w krajach rozwijających się; jak również odpowiedzieć na rosnącą wśród organizacji pozarządowych oraz organizacji non-profit świadomości, iż film oraz nowe media powinny być przez nie wykorzystywane w celu docierania do szerokiej publiczności.
    Szkolenie podkreśla wagę kreatywnej współpracy pomiędzy różnymi graczami z branży audiowizualnej, pomiędzy nadawcami a tymi - organizacjami pozarządowymi, agencjami międzynarodowymi oraz grupami społecznymi - którzy wykorzystują do przekazu nowe media. W szczególności szkolenie ma za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej Internetu, który staje się głównym medium dla twórców filmowych, jak również polem doświadczeń w zakresie aktywnego i demokratycznego uczestnictwa użytkowników w kreowaniu treści w nim dostępnych. Każdy z uczestników powinien do wniosku dołączyć projekt filmowy, nad którym obecnie pracują. Projekt ten będzie rozwijany w trakcie następnych 6 miesięcy, zarówno w ramach trzech jednotygodniowych sesji, jak również pomiędzy kolejnymi sesjami w ramach konsultacji on-line prowadzonych na platformie stworzonej specjalnie na potrzeby szkolenia.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsca: Włochy
    Opłaty: 1.200 € / 600 € dla uczestników pochodzących z nowych państw członkowskich Unii (obejmuje szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie)
    Wymagania kwalifikacyjne: uczestnicy wybrani zostaną na podstawie przebiegu ich dotychczasowej kariery zawodowej, motywacji, wrażliwości na zagadnienia społeczne i związane z ochrony środowiska oraz przedłożonego projektu.
    Liczba uczestników: 22.
    
   
   •Cartoon: Master Feature
    Organizator:   Association Européenne du Film d'Animation
    Strona www:              www.cartoon-media.be
    Grupa docelowa: Profesjonaliści sektora filmów animowanych, producenci oraz reżyserzy, dyrektorzy finansowi studiów filmowych, inwestorzy, scenarzyści, firmy z obszaru new media.
    Opis szkolenia: Tworzenie, finansowanie, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów animowanych w różnych mediach (kino, telewizja, DVD, on-line...). Wiedza w zakresie nowych źródeł finansowania oraz ich wpływ na produkcję. Najlepsza formuła strategii marketingowej dla filmów animowanych? Wpływ dystrybucji cyfrowej na branżę. Zyski płynące z wykorzystania formuły video-na-żadanie oraz nowych formatów cyfrowych.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsce: Sevilla (Hiszpania)
    Opłaty: 400€ (opłaty 200€, wyżywienie 200€)
    Wymagania kwalifikacyjne: dostępne na stronach internetowych
    Liczba uczestników: 80-120
   
    
    
    • Berlinale International Film Festival: Berlinale Talent Campus
    Organizator:   Berlin International Film Festival
    Strona www:              www.berlinale-talentcampus.de
    Grupa docelowa: Twórcy filmowi z całego świata i różnych obszarów produkcji filmowej (reżyserzy, scenarzyści, redaktorzy, operatorzy filmowi, producenci, aktorzy, dyrektorzy kreatywni, kompozytorzy, dźwiękowcy, artyści wizualni, krytycy filmowi).
    Opis szkolenia: The Berlinale Talent Campus to międzynarodowy szczyt, na którym spotykają się utalentowani twórcy filmowi. Sześciodniowe spotkanie skierowane jest do młodych twórców z całego świata. Campus to coroczne wydarzenie kulturalne organizowane jako część Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach i warsztatach 300-350 studentów oraz absolwentów szkół filmowych i/lub młodzi profesjonaliści branży filmowej mogą uczyć się od najlepszych ekspertów z branży. Campus to również wspaniała okazja do budowania własnych relacji biznesowych i zawodowych.
    INFORMACJE PRAKTYCZNE
    Miejsce: Berlin (Niemcy)
    Opłaty: Brak. Zwracana będzie część kosztów podróży.
    Wymagania kwalifikacyjne: Formularz dostępny na stronie www.berlinale-talentcampus.de, który należy przesłać wraz z próbkami prac.
    Liczba uczestników: 300-350
    

Konkursy

   Międzynarodowy Konkurs Scenariuszowy Hartley-Merrill Edycja Polska
    Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
    ul. Chełmska 21 bud.24, 00-724 Warszawa
    tel.: 22 851 10 56, 22 851 10 57
    fax: 22 851 10 57
    email: info@wajdaschool.pl
    www: http://www.wajdaschool.pl
    Organizatorem Polskiej Edycji Konkursu jest Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, a Partnerami-Współorganizatorami: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, HBO Polska oraz Fundacja Edukacji Filmowej Andrzeja Wajdy.
    W konkursie mogą brać udział scenarzyści, którzy w swoim dorobku artystycznym mają nie więcej niż jeden zrealizowany pełnometrażowy film fabularny na podstawie własnego scenariusza. Jeśli scenariusz ma więcej niż jednego autora, zasada ta dotyczy wszystkich współautorów. Konkurs dotyczy scenariuszy oryginalnych na pełnometrażowe filmy fabularne. Adaptacje nie są brane pod uwagę. Organizatorzy oczekują scenariuszy o tematyce uniwersalnej, mogącej zainteresować światową publiczność kinową. Mile widziane są wątki kulturowe, związane z krajem pochodzenia autora.
    
    • Konkurs Scenariuszowy Syrena Films
    Syrena Films
    ul. Królowej Marysieńki 20, 02-954 Warszawa
    tel.: 22 550 11 70
    fax: 22 885 41 00
    email: office@syrenafilms.com
    www: http://www.syrenafilms.com
    Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno scenarzyści zawodowi, jak i debiutanci. Przedmiotem  konkursu są oryginalne, tj. nie naruszające praw autorskich osób trzecich scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych. Adaptacje nie będą brane pod uwagę. Organizator oczekuje scenariuszy o tematyce współczesnej, poruszających problemy uniwersalne, mogące zainteresować publiczność kinową polską i międzynarodową.    
    Trzy Korony - Małopolska Nagroda Filmowa
    Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie
    ul. Krzemionki 30
    30-955 Kraków
    Organizatorami są Województwo Małopolskie, Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Otwarty konkurs na najlepsze scenariusze filmowe w kategorii film fabularny, którego celem jest promocja twórców poprzez wyłonienie najciekawszych scenariuszy filmu fabularnego związanych z Województwem Małopolskim i miastem Krakowem tematyką lub miejscem akcji.
    
    • The Krzysztof Kieslowski Scripteast Award For The Best Eastern And Central European Script
    Organizator:          Niezależna Fundacja Filmowa
    www.scripteast.pl
    Pod uwagę brane są projekty biorące udział w danej edycji programu Scripteast. Nagrodę przyznaje Rada Programowa autorowi/-om najlepszego projektu uczestniczącego w programie. Patrz: europejskie szkolenia dla scenarzystów.
    

    • Konkurs Interscenario
    Konrad Jurga (kontakt w sprawie konkursu)
    tel. 607 80 80 89
    www.interscenario.pl
    W konkursie mogą wziąć udział scenariusze oryginalne, wcześniej niezrealizowane wraz ze streszczeniami fabuły do dziesięciu stron maszynopisu. Wstępna selekcja odbywa się na podstawie streszczeń załączonych do scenariuszy.
    
   

    REGIONALNE FUNDUSZE FILMOWE: 
   
    "Pomerania Film" Regionalny Fundusz Filmowy
    Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
    ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
    tel.: 91 812 14 16
    www: http://www.pomeraniafilm.pl   

    Dolnośląski Konkurs Filmowy
    Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego "Odra-Film"
    al. Kasztanowa 3a/5, 53-125 Wrocław
    tel.: 71 793 70 91
    email: sekretariat@odra-film.wroc.pl
    www: http://www.odra-film.wroc.pl

    Gdański Fundusz Filmowy
    Urząd Miejski w Gdańsku
    Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta
    ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk
    tel.: 58 323 71 14
    email: i.heidrich@gdansk.gda.pl
    www: http://www.gdansk.pl

    Gdyński Fundusz Filmowy
    Centrum Kultury w Gdyni
    ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia
    tel.: 58 664 73 77
    email: info@centrumkulturygdynia.org
    www: http://www.centrumkulturygdynia.org

    Lubelski Fundusz Filmowy
    Urząd Miasta Lublina
    Kancelaria Prezydenta, Dział Marketingu
    ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
    tel.: 81 466 19 30
    fax: 81 466 19 31
    email: mkrawczyk@lublin.eu
    www: http://film.lublin.eu

    Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie
    Krakowskie Biuro Festiwalowe
    ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków
    tel.: 12 424 96 50
    fax: 12 424 96 52
    email: rff@biurofestiwalowe.pl
    www: http://www.rff.krakow.pl

    Śląski Fundusz Filmowy
    Instytucja Filmowa "Silesia-Film"
    ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice
    tel.: 32 258 42 41 w.106
    email: fundusz@silesiafilm.com.pl
    www: http://www.silesiafilm.com.pl
    Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kultury
    ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź
    tel.: 42 638 43 73
    email: kultura@uml.lodz.pl
    www: http://www.lodzfilmcommission.pl
    
    Wielkopolski Fundusz Filmowy
    Instytucja Kultury Miasta Poznania Estrada Poznańska
    ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
    tel.: 61 852 88 33, 502 066 834
    fax: 61 852 88 35
    email: w.gorzelanczyk@estrada.poznan.pl
    email: sekretariat@estrada.poznan.pl
    www: http://www.estrada.poznan.pl

     
    • Konkursy tematyczne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
     www.pisf.pl
  15 czerwca 2012 11:20
Scroll