Scenarzyści
Edukacja scenariuszowa
WYBÓR INSTYTUCJI UCZĄCYCH SCENARIOPISARSTWA

EDUKACJA SCENARIUSZOWA

WYBÓR INSTYTUCJI UCZĄCYCH SCENARIOPISARSTWA

w układzie: nazwa organizatora, adres www oraz poczty elektronicznej, nazwisko kierownika/organizatora, formuła nauki  (stan na połowę 2017 r.)


 1. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, http://www.filmschool.lodz.pl
 2. scenariusz@filmschool.lodz.pl , Andrzej Mellin, studia stacjonarne dwustopniowe (3 lata licencjat + 2 lata magisterium) na kierunku reżyserii ze specjalnością scenariopisarstwo, zajęcia codzienne – razem 27 miesięcy

 3. Warszawska Szkoła Filmowa, http://szkolafilmowa.pl, annadudzinska@szkolafilmowa.pl

  Janusz Majewski (rektor), scenariopisarstwo podyplomowe, zajęcia weekendowe, 14 miesięcy, 3 semestry – razem 1,5 roku

 4. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, http://www.wfdif.com.pl, ws@wfdif.pl  Michał J.Zabłocki, kurs roczny w „Wytwórni scenariuszy” dla początkujących lub dla średniozaawansowanych, zajęcia 3 dni w miesiącu – razem 8 miesięc

 5. Szkoła Wajdy, http://wajdaschool.pl, info@wajdaschool.pl, Denijal Hasanovič, roczny kurs,  9 dwu-lub trzydniowych zjazdów – razem 9 miesięcy

 6. Instytut Badań Literackich PAN, http://ibl.waw.pl/, Magdalena Wleklik, półroczny warsztat pisania scenariusza połączony z warsztatem pisania dramatu (6 zjazdów dwudniowych) oraz przedmiot w ramach kursu kreatywnego pisania (10 zjazdów dwudniowych)

 7. Akademia Filmu i Telewizji, http://afit.edu.pl , biuro@afit.edu.pl , Marek Kreutz, scenariopisarstwo jest specjalnością na kierunku Film, zajęcia codzienne (w trybie dziennym) lub weekendowe co 2 tygodnie (w trybie zaocznym) ,4 semestry – razem 2 lata

 8. StoryLab Pro, http://storylab.pro, a.gorgon@storylab.pro, Agnieszka Kruk, różne kursy i warsztaty (także online) oraz roczny kurs scenariopisarstwa, 21 dwudniowych zjazdów – razem 10 miesięcy

 9. AMA Film Academy, http://akademiamultiart.pl,sekretariat@akademiamultiart.pl ,Piotr Lenar roczny kurs – razem 16 zjazdów po 3 dni co dwa tygodnie (2 semestry) - razem 10 miesięcy

 10. Bahama Films, http://bahamafilms.pl, kontakt@bahamafilms.pl, Wiktor Piątkowski, kurs dla początkujących, 4 warsztaty – kurs na przestrzeni 3-miesięcy

 11. Pasja Pisania, http://www.pasjapisania.pl, 5-tygodniowy kurs online dla początkujących, kursy stacjonarne w Warszawie, Krakowie i Katowicach.

 

Ponadto scenariopisarstwo jest przedmiotem na innych uczelniach w ramach nauki reżyserii (Wydział RTV Uniwersytetu Śląskiego, Gdyńska Szkoła Filmowa) lub przedmiotem doskonalenia scenariuszy w różnych miejscach kraju (Atelier Scenariuszowe organizowane przez KIPA) lub kursów i warsztatów okazjonalnych, organizowanych podczas festiwali i imprez filmowo-edukacyjnych np. przez: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, FilmSpringOpen, Pomorska Fundacja Filmowa, Maszyna do pisania itp., nie licząc kursów osób fizycznych.

 

Opracowanie: MJZ 2017

 

 

/ SFP  15 czerwca 2012 11:20
Scroll