Scenarzyści
Koło scenarzystów SFP

Koło Scenarzystów SFP wraz z innymi kołami i sekcjami tworzą Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest największą organizacją profesjonalnych twórców filmowych w Polsce.

Skupia ponad 1700 przedstawicieli różnych zawodów filmowych – scenarzystów, reżyserów, producentów, operatorów, animatorów, krytyków filmowych, charakteryzatorów, reżyserów dźwięku, montażystów, kaskaderów i wielu innych. Przedstawiciele określonych filmowych grup zawodowych skupieni są w osobnych kołach lub sekcjach. Koło Scenarzystów jest jednym z nich.

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie i animowanie polskiej kultury filmowej w kraju i za granicą oraz ochrona praw twórców filmowych.


CELE I ZADANIA
  • Ochrona praw autorskich twórców filmowych
  • Walka o korzystne ustawodawstwo i europejskie standardy prawne
  • Promocja w kraju i za granicą osiągnięć polskiej sztuki filmowej
  • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi
  • Wspieranie debiutantów i młodych filmowców
  • Nowe inwestycje w branży filmowej
  • Opieka nad członkami

Stowarzyszenie Filmowców Polskich powstało w 1966 r. Koło Scenarzystów w obecnym składzie odrodziło się we wrześniu 2008 roku. Dzięki działaniom kolejnych zarządów SFP polska kinematografia, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach cenzury politycznej miała szanse rozwoju. Po roku 1989 zmieniły się cele i zadania Stowarzyszenia. Najważniejszym z nich stało się doprowadzenie do uchwalenia ustawy o kinematografii i korzystnych dla twórców i polskiego filmu standardów prawnych, a jednocześnie promocja w kraju i zagranicą polskiej kinematografii i jej twórców.

  14 czerwca 2012 16:07
Scroll