Scenarzyści
Koło scenarzystów SFP
Koło Scenarzystów SFP wraz z innymi kołami i sekcjami tworzą Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest największą organizacją profesjonalnych twórców filmowych w Polsce.
Stowarzyszenie Filmowców Polskich skupia ponad 1800 przedstawicieli różnych zawodów filmowych – scenarzystów, reżyserów, producentów, operatorów, animatorów, krytyków filmowych, charakteryzatorów, reżyserów dźwięku, montażystów, kaskaderów i wielu innych. Przedstawiciele określonych filmowych grup zawodowych skupieni są w osobnych kołach lub sekcjach. Koło Scenarzystów jest jednym z nich.

Zarząd Koła Scenarzystów:
Maciej Karpiński - Przewodniczący
Grzegorz Łoszewski - Wiceprzewodniczący
Magdalena Wleklik - Sekretarz
Feliks Falk
Maciej Dutkiewicz
Oriana Kujawska- Dowjat
Jan Purzycki
Michał J. Zabłocki

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie i animowanie polskiej kultury filmowej w kraju i za granicą oraz ochrona praw twórców filmowych.

Cele i zadania SFP

Ochrona praw autorskich twórców filmowych
Walka o korzystne ustawodawstwo i europejskie standardy prawne
Promocja w kraju i za granicą osiągnięć polskiej sztuki filmowej
Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi
Wspieranie debiutantów i młodych filmowców
Nowe inwestycje w branży filmowej
Opieka nad członkami

Stowarzyszenie Filmowców Polskich powstało w 1966 r. Koło Scenarzystów w obecnym składzie odrodziło się we wrześniu 2008 roku. Dzięki działaniom kolejnych zarządów SFP polska kinematografia, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach cenzury politycznej miała szanse rozwoju. Po roku 1989 zmieniły się cele i zadania Stowarzyszenia. Najważniejszym z nich stało się doprowadzenie do uchwalenia ustawy o kinematografii i korzystnych dla twórców i polskiego filmu standardów prawnych, a jednocześnie promocja w kraju i zagranicą polskiej kinematografii i jej twórców.
/ SFP  14 czerwca 2012 16:07
Scroll